سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بیابانک و خطر توسعه خودسرانه و دست کاری در ساختار سنتی و تاریخی روستا

بیابانک و خطر توسعه خودسرانه و دست کاری در ساختار سنتی و تاریخی روستا

تور مسافرتی: ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اعتقاد دارد که توسعه خودسرانه و دست بردن در ساختار سنتی این روستای تاریخی برای توسعه گردشگری در بیابانک، مضر و به مثابه سم خواهد بود.
حشمت الله عسگری در جلسه بررسی ظرفیت های گردشگری و هماهنگی جهت تشکیل کمیته راهبردی روستای بیابانک اظهار نمود: تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری در روستای بیابانک، یکی از الزامات اصلی توسعه گردشگری در این روستای تاریخی است.
وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری یکی از راهبردهای ۸ گانه استان است اضافه کرد: قسمتی از فرصت ها در توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست، قابل خلق شدن است و بخشی نیز باید خلق شوند تا مجموعه کارهای حوزه گردشگری در کنار دیگر جاذبه ها، توجیه پیدا کند.
معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه گردشگری مرز تعریف شده جغرافیایی ندارد افزود: توریست به دور از تقسیمات جغرافیایی و سیاسی، به دنبال جاذبه ها تاریخی، طبیعی و گردشگریست.
وی با اشاره به اینکه روستای بیابانک می تواند یکی از اهدف و مقاصد گردشگری در استان باشد اضافه کرد: خوشبختانه این روستا با مشکل حاد زیرساختی مواجه نیستیم و این روستا ازحداقل امکانات لازم برای توسعه گردشگری برخوردار است
وی بر رویکرد کارشناسانه به توسعه گردشگری روستایی تاکید و اشاره کرد: برنامه جامع گردشگری این روستا به جهت جلوگیری از تخریب ظرفیت ها و مدل های جذاب گردشگری، باید با استفاده از توان مشاوران متخصص تهیه و تدوین شود.
عسگری با اشاره به اینکه بیابانک امروز نیاز به تسهیل گری دارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم مردم را قانع نماییم که بخش گردشگری و توسعه آن، درآمدزایی مطلوب اقتصادی به دنبال خواهد داشت، رسیدن به موفقیت قابل دسترس تر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بومگردی در روستای بیابانک باید همراه با یک بسته جامع گردشگری از روستا، اماکن و جاذبه های گردشگری محیطی اطراف منطقه باشد افزود: بومگردی به واقع به تنهایی مکانی برای استراحت است و ساکن کردن توریست هنر نیست، باید بتوانیم از این مولفه در کنار دیگر جاذبه ها و فرصت های محیطی برای جذب توریست و توسعه این صنعت در این روستا استفاده نمائیم.
معاون استاندار سمنان از کوشش برای تشکیل ستاد راهبردی روستای بیابانک آگاهی داد و اظهار نمود: درحوزه زیربنایی روستا نیاز به استفاده از مشاوران متخصص و قوی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی وجود دارد.