سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
میراث صنعتی یزد آغازگر جدال سنت و مدرنیته

میراث صنعتی یزد آغازگر جدال سنت و مدرنیته

به گزارش تور مسافرتی ایسنا/یزد مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با اشاره به اهمیت حفظ میراث صنعتی این شهر جهانی، اظهار داشت: خیلی از کشورهای مهم دنیا که میراث تاریخی ضعیفی دارند، در حوزه میراث صنعتی خود سرمایه گذاری می کنند بنابراین حفظ این ظرفیت برای شهر جهانی یزد بسیار حائز اهمیت می باشد.
«سیدمصطفی فاطمی» در گفتگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ورود مدرنیته به شهر یزد از دوران پهلوی اول و به دنبال تغییر کالبد شهر با خیابان کشی ها و ورود برق و تلگراف خانه این شهر، اظهار داشت: دو گروه در یزد به تغییر ساختار کالبدی و اقتصادی شهر دست زدند و با ایجاد کارخانجات نساجی به صورت رسمی تقابل سنت و مدرنیته را در این شهر رقم زدند که یکی از این گروه ها طرفداران «سیدضیا طباطبایی» و دیگری گروه ‎های دولتی بودند که منجر به تغییر ساختار اقتصادی شهر به سمت صنعتی شدن و مدرنیته شدند.
وی ادامه داد: البته در همان دوارن مخالفت‎های جدی در این رابطه هم صورت گرفت چون که اغلب مردم در خانه های خود تولید می کردند و برخی از مذهبیون هم معتقد بودند که با تعطیل شدن فعالیت در خانه ها و روی آوردن به کارخانجات و فعالیتهای صنعتی، وابستگی به بیگانگان ایجاد خواهد شد.
این مسئول به ایجاد کارخانه های گوناگونی مانند درخشان، افشار، سعادت، جنوب، اقبال و هراتی در بدو صنعتی شدن یزد اشاره نمود و اظهار داشت: بعضی از صاحبان این کارخانه ها به افرادی که در کارخانه های خود به تولید و فعالیتهای گوناگونی مشغول بودند، سهام فروختند که در آن زمان به این مساله شیر (shir) کردن به معنای واقعی شِیر (share) کردن سهام گفته می شد.
وی از کارخانه اقبال بعنوان یکی از نمونه‎های موفق کارخانه های سهامی در یزد یاد کرد و اظهار داشت: اغلب افرادی که پایه گذاران مدرنیته در یزد بودند، تجار و بازرگانانی بودند که از یزد و سایر شهرها برای تجارت در یزد فعالیت می کردند و با شروع بحث صنعتی شدن، تلاش در ایجاد و راه اندازی کارخانه های مختلف داشتند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ارتباط با اهمیت حفظ و ثبت این مواریث صنعتی، تصریح کرد: خیلی از کشورهای مهم دنیا که میراث تاریخی ضعیفی دارند، بر میراث صنعتی کشور خود سرمایه گذاری می کنند بنابراین حفظ این ظرفیت ها برای شهر جهانی یزد هم بسیار حائز اهمیت می باشد.
فاطمی از ارسال پرونده ثبتی برخی از کارخانه های قدیمی یزد به وزارت میراث در جهت حفاظت از این میراث های صنعتی اطلاع داد و در انتها تصریح کرد: البته کارخانه اقبال، جنوب و سعادت از قبل در لیست آثار ملی به ثبت رسیده و ازاین رو امیدواریم بتوانیم مابقی کارخانه های تریخی یزد را هم بعنوان میراث صنعتی به ثبت برسانیم.