سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
این مهر ۴۰۰۰ ساله را نماد محیط زیست کنید

این مهر ۴۰۰۰ ساله را نماد محیط زیست کنید

به گزارش تور مسافرتی «فعالان میراث فرهنگی و محیط زیست لرستان، با ساختِ مولاژ از یک مُهر باستانی چهار هزار ساله ی لرستان، درخواست نمودند تا تصویر منقوش شده روی این مُهر باستانی که می توان آنرا «ویردار» نامید بعنوان نماد محیط زیست کشور استفاده گردد.»
عطا حسن پور – پژوهشگر لرستان و دیرینه شناس – در گفتگو با ایسنا با اشاره به رونمایی از نماد باستانی “ویردار” – نامی کهن با مفهوم نگهبان یا حامی و برخواسته از اساطیر کهن لرستان – در نشست مجمع عمومی شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی لرستان، می گوید: با عنایت به این که محیط زیست کشور، نماد چندان تاریخی ندارد، می توان این نماد پرمفهوم با پشتوانه تاریخی چهار هزار ساله را بعنوان لوگو یا آرم سازمان محیط زیست کشور درنظر گرفت.
او با بیان این که «ویردار» نامی کهن با مفهوم نگهبان یا حامی و برخواسته از اساطیر کهن لرستان است که از نقش یک مهر باستانی اقتباس شده؛ توضیح می دهد: نقش این مهر باستانی مردی را نشان داده است که ۲ بز کوهی را دلسوزانه در آغوش گرفته و آنها را از گزند شیر و پلنگ در امان نگه داشته است. مضمون این نقش قبل از تاریخی پشتیبانی از حیوانات است که از پیشینه ی بلند این فرهنگ از قدیمی ترین ازمنه های تاریخ تا کنون در نزد ایرانی ها خبر می دهد.
طرح مهر باستانی ویردار به دست مده در محوطه باستانی سنگتراشان