سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
پیر گوهرشناسی تجربی بوشهر درگذشت

پیر گوهرشناسی تجربی بوشهر درگذشت

به گزارش تور مسافرتی «خیرالله نبوی» پژوهشگر حوزه ی گوهرشناسی و استاد تجربی هنر گوهرتراشی که از دوره ی باستان در بوشهر این نقطه از کشور انجام می شد، دارفانی را وداع گفت.
علی موسایی – فعال میراث فرهنگی بوشهر – در گفتگو با ایسنا، با بیان این که «خیرالله نبوی» معروف به «عمو بختیار» از معدود افراد آشنایان به هنر گوهرتراشی در بوشهر در اثر سرطان ۲۰ دیماه درگذشت، بیان نمود: او در خلال سال ها مطالعه و تحقیقات میدانی اطلاعات ارزشمندی در زمینه هنر گوهرتراشی و گوهرتراشان پارسیان باستان در کناره خلیج فارس و بخصوص شهر بوشهر گردآوری کرد، که متاسفانه فرصت نکرد آنها را به صورت کامل در اختیار مکتوب کند.
وی اظهار داشت: خانواده ی نبوی تمایل دارند تا برای زنده ماند یاد این پژوهشگر، بخشی از مجموعه ی سنگ های زینتی او را به موزه ی «خلیج فارس» یا موزه «تجارت دریایی خلیج فارس» اهدا کنند.
اوبا بیان این که مرحوم نبوی، مجموعه ای پرارزش از سنگ های زینتی استان بوشهر هم گردآوری کرده بود، بیان نمود: او با تیزبینی و با عنایت به اشارات بعضی از مورخان به وجود معادن سنگ های زینتی دربوشهر، تحقیقات دامنه داری را برای شناساسی جایگاه احتمالی بعضی از کارگاه های گوهرتراشی در بوشهر آغاز کردند، که بعضی از اطلاعات آنها هم به دوستان و شاگردان او انتقال پیدا کرد.
وی با تاکید بر این که هر چند مرحوم نبوی اطلاعات آکادمیکی نداشت، اضافه کرد: به علت پویایی وی در مطالعات و بررسی هایش به اعتقاد تعداد زیادی از علاقمندان این حوزه به پدر گوهرشناسی تجربی معروف بود.
او توضیح داد: بوشهر به علت موقعیت ویژه جغرافیایی اش در کناره ی خلیج فارس، همیشه مورد توجه سلسله های قدرتمند ایرانی بوده است. از جانب دیگروجود معادن سنگ های زینتی مانند عقیق در بوشهر، این شهر را یکی از مراکز مهم هنر گوهرتراشی در ایران باستان تبدیل نموده بود.
محمد کنگانی – دیگر فعال میراث فرهنگی بوشهر – هم مرحوم نبوی را به واسطه ی میراثی که در اطلاعات به دست آمده ارزشمندش از مطالعه ی سنگ های قیمتی داشت و برای شناساندن گوهرتراشی بعنوان هنر ایرانی ها باستان تلاش می کرد، شخصی تعریف کرد که نبودنش می تواند به این هنر باستانی صدمه وارد کند.
نمونه سنگ ها و گوهرهای بوشهر که توسط مرحوم نبوی جمع آوری شده اند