سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
سفر ۱ و نیم میلیارد توریست در سال ۲۰۱۹

سفر ۱ و نیم میلیارد توریست در سال ۲۰۱۹

به گزارش تور مسافرتی در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموع ۱.۵ میلیارد سفر بین المللی در سراسر جهان به ثبت رسیده است که از رشد ۴ درصدی در مقایسه با سال قبل آن حکایت دارد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بر مبنای نخستین آمار و ارقام انتشار یافته توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۹ با ثبت ۱.۵ میلیارد سفر نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی با رشد ۴ درصدی همراه بوده است و صنعت توریسم جهانی هم برای دهمین سال پی در پی رشد مثبتی را پشت سر می گذارد.
گردشگری بین الملل در حالی در سال ۲۰۱۹ هم سال قدرتمندی را پشت سرگذاشت که البته نتوانست با آمارهای غیرمنتظره و درخشان سال ۲۰۱۷ (رشد ۷ درصد) و سال ۲۰۱۸ (رشد ۶ درصد) برابری کند. مواردی چون عدم اطمینان پیرامون برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، افت اقتصاد جهانی و همینطور ناآرامی ها و تنش های ژئوپلیتیکی را می توان از عمده علل نرسیدن رشد جهانی به رکورد سال ۲۰۱۷ برشمرد.
مقایسه رشد گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نشان داده است در سال ۲۰۱۹ تنها منطقه خاورمیانه نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد بیشتری را به ثبت رسانده است.
مقایسه رشد (%) گردشگری بین الملل در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در مناطق مختلف جهان