سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
۲۲ بهمن، ۴ ساعت دیرتر به موزه بروید

۲۲ بهمن، ۴ ساعت دیرتر به موزه بروید

به گزارش تور مسافرتی مدیر ادار ه کل موزه ها خبر داد: موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور، سه شنبه ۲۲ بهمن فعالیت خویش را از ساعت ۱۳ آغاز می کنند.
محمدرضا کارگر در گفتگو با ایسنا افزود: فعالیت موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فردا سه شنبه همزمان با ۲۲ بهمن چهار ساعت دیرتر از روزهای معمول شروع می شود و مخاطبان می توانند از ساعت ۱۳ به موزه بروند.
به نقل از او، موزه ها مانند روال هر روز تا ساعت ۱۸: ۳۰ دقیقه به فعالیت خود ادامه می دهند.