سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
حسین وزیری گفت: مهمترین مسئله رنجش جامعه عدم توجه به جوانان است

حسین وزیری گفت: مهمترین مسئله رنجش جامعه عدم توجه به جوانان است

به گزارش تور مسافرتی نویسنده کتاب توسعه پایدار اظهار داشت: امروز در جامعه ما مهمترین مسأله ای که سبب رنجش شده، ناکارآمدی، نابرابری و عدم توجه به جوانان است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر آئین رونمایی از کتاب «توسعه پایدار» مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی با حضور حسین وزیری نویسنده کتاب و تعدادی از اساتید دانشگاه دوشنبه ۲۱ بهمن در فرهنگ سرای رسانه اجرا شد. در این مراسم حسین وزیری نویسنده کتاب اظهار داشت: این کتاب بیرون آمده از نگاه اجتماعی_ فرهنگی جوانی است که در بستر انقلاب اسلامی رشد کرده است. امروز در جامعه ما مهمترین مسأله ای که سبب رنجش شده، ناکارآمدی، نابرابری و عدم توجه به جوانان است. اگر من وارد این حوزه شدم و مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی را در توسعه پایدار بررسی کردم به این علت است که یک روستایی زاده ساده هستم. تمام آبا و اجداد من کشاورز بودند و فکر می کنم که اگر در زمینه روستا کار کنم می توانم به مردمی که ولی نعمتان این نظام هستند خدمت کنم. این مدرس دانشگاه افزود: من به این علت این رساله را انتخاب کردم که بعنوان یک نسل سومی بتوانم با روحیه جهادی برای رفع مشکلات کشورم و مطالبات مردم قدمی بردارم. بعد از جنگ تحمیلی جوانانی که در عرصه جنگ خوش درخشیده بودند بخش هایی از مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی برعهده گرفتند و بهترین اتفاقات را در حوزه های مختلف رقم زدند. به نظرم امروز نیز باید از پتانسیل جوانان بهره برد. در سیاست ‎گذاری ها نیز باید مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی را دید، باید خانواده ها و مردم را دید و اگر مردم ولی نعمت نباشند نظریه خدمت جایش را به نظریه غارت می دهد. وزیری با تاکید بر ضرورت توجه به توانایی و پتانسیل های جوانان برای بهبود وضعیت کشور اشاره کرد: می بینید که مقام معظم رهبری دست به کار می شوند و تدابیر گام دوم انقلاب اسلامی را می نویسند. یکی از تدابیر مهم این بیانیه توجه به جوانان است و ایشان بیشتر از ۳۸ بار در جای جای بیانیه نام جوان را به کار برده اند. توسعه هر چیزی تحت تأثیر جغرافیاست در این آئین همین طور حسین محمدی مدرس دانشگاه با اشاره به موضوع آمایش سرزمین بعنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های توسعه پایدار اظهار داشت: توسعه هر چیزی تحت تأثیر جغرافیاست. از همین منظر باید اظهار داشت که پایه و اساس توسعه پایدار آمایش سرزمین است؛ به عبارت بهتر تا زمانی که سرزمین خودرا نشناخته اید چگونه می خواهید به توسعه پایدار برسید؟ وی با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار اظهار داشت: به نظرم پیش از هر چیز باید به توسعه فرهنگی و اجتماعی فکر نماییم. از این منظر آقای وزیری جسارت زیادی داشت که به این مساله پرداخت. معتقدم که اگر دراین زمینه به خوبی حرکت نماییم جامعه ما بیمه می شود. کتاب «توسعه پایدار» نتیجه کار تحقیقاتی میدانی است سخنران دیگر این جلسه علیرضا استعلاجی بود. وی با اشاره به مؤلفه های مختلف توسعه پایدار همچون توسعه فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی اظهار داشت: دراین زمینه کتب و مقالات زیادی تولید شده است اما نکته مهم اینجاست که این حوزه جای کار فراوان دارد و از این منظر نوشتن چنین کتابی بسیار باارزش است. این مدرس دانشگاه با تاکید بر میدانی بودن کتاب پیش رو اظهار داشت: دقت داشته باشید که این کتاب نتیجه تحقیقات میدانی بود و هر کدام از مباحث آن می تواند محوری برای کتاب های آتی و تحقیقات بعدی پژوهشگران باشد. به نظرم دانشجویان می توانند با تمرکز بر این کتاب برای تعریف موضوعات جدید اقدام نمایند. هر کتابی که نوشته می شود برگی از دفتر زندگی آتش می گیرد نصرالله فلاح تبار، عضو هیئت علمی دانشگاه سخنران بعدی این برنامه بود. او با بیان خاطره ای از یکی از اساتید خود اظهار داشت: یکی از اساتید ما معتقد بود هر کتابی که نوشته می شود برگی از دفتر زندگی آتش می گیرد. بعداً متوجه شدم که این جمله معنایی به جز دشواری های نوشتن کتاب ندارد. نوشتن یک کتاب آن هم با چنین ابعادی کار بسیار سختی است و از این منظر باید به دکتر وزیری تبریک بگویم. در زمینه توسعه پایدار کتاب های زیادی نوشته شده است اما مساله جغرافیا کمتر وارد چنین موضوعاتی شده است. به نظرم این کتاب بارها خوانده خواهد شد، بر آن پانویس می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. درانتها این مراسم با حضور نویسنده کتاب و اساتید دانشگاه از کتاب «توسعه پایدار مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی» رونمایی گردید.

منبع: