سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
یک فوریت طرح به تصویب رسید؛ گردنگیر شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر

یک فوریت طرح به تصویب رسید؛ گردنگیر شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر

تور مسافرتی: اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح گردنگیر شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر رأی مثبت دادند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بامداد امروز یک فوریت طرح گردنگیر شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و علی اعطا در دفاع از یک فوریت این طرح اظهار داشت: می توانیم با تصویب این طرح بوسیله اعمال سیاست های تشویقی، گردنگیر آور و محدود کننده، نسبت به حفظ خانه های دارای میراث معماری معاصر اقدام نماییم.
وی با بیان این که این طرح بر اساس ماده ۴۶ برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران تدوین شده و مشخصا درباره ی پشتیبانی، حفظ و احیای آثار بافت و ابنیه باارزش صحبت می کند، اظهار داشت: برمبنای فوریت برنامه تهیه شده و همین طور طی یک الی دو ماه اخیر سرعت تخریب آثار باارزش معماری معاصر به شدت افزایش یافته و حدودا هفته ای نیست که رسانه های فعال در این عرصه خبری در خصوص تخریب این آثار منتشر نکند که اعتراض مردم را نیز به دنبال داشته است.
وی با بیان این که در این مقطع که گرایش شورا به سمت توجه به بافت های تاریخی و فرهنگی است، اگر به این مساله یعنی حفظ خانه های باارزش دارای معماری معاصر اولویت ندهیم نمی توانیم از عملکرد خود دفاع نماییم اظهار داشت: بعضی از خانه ها که دارای معماری معاصر هستند بسیار ارزشمندند و آنها باید حفظ شود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح گردنگیر شهرداری به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر رأی مثبت دادند.

منبع: