سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
روایت یک عتیقه شناس از اولین انسان های پارینه سنگی جدید در زاگرس

روایت یک عتیقه شناس از اولین انسان های پارینه سنگی جدید در زاگرس

تور مسافرتی: یک عتیقه شناس و متخصص دوره پارینه سنگی از انتشار اولین کتاب درباره ی ساکنان اولیه «زاگرس در دوره پارینه سنگی جدید» توسط بنیاد ایران شناسی آگاهی داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، سونیا شیدرنگ توضیح داد: رشته کوه زاگرس نقش مهمی در جذب و انطباق جوامع اولیه مهاجر انسان مدرن (اجداد احتمالی انسان های امروزی) در دوره پارینه سنگی جدید بین حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار سال پیش داشته است. همزمان با انقراض انسان نئاندرتال و ورود اولین انسان های مدرن به منطقه تغییر جمعیتی گسترده ای روی داد که شواهد آن در کاوش ها و بررسی های دیرینه شناسی در نقاط مختلف زاگرس به خصوص در استان های کرمانشاه، لرستان و فارس کشف شده است.
وی با اشاره به اینکه بقایای جسمانی این انسان ها بطور پراکنده و محدود در زاگرس یافت شده، اظهار داشت: اطلاعات ما درباره آنها بیشتر حاصل بررسی دست ساخته ها و بقایای خوراک و استقرار آنان در غارها و محیط های باز زاگرس است.
او با بیان این که فرهنگ جدیدی که احتمالاً بوسیله این انسان ها وارد زاگرس شد، دارای کهن ترین شواهد استفاده از اشیای تزیینی کمیاب در ایران مانند آویزهای ساخته شده از صدف دریایی و دندان حیوانات بود، افزود: در فصل های اولیه بطور کلی به دوره پارینه سنگی جدید و خاصیت های آن در اروپا و جنوب غرب آسیا پرداختم و بعد از آن مروری بر تاریخچه پژوهش های دیرینه شناسی در مکان های این دوره در زاگرس داشتم.
وی که دکترای تخصصی خودرا از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه شواهد باستان شناختی اولین پراکنش فرهنگ انسان مدرن در زاگرس گرفته و دوره پسادکترای خودرا در اتریش با پژوهش روی مجموعه ابزارهای سنگی مکانی از دوره پارینه سنگی جدید در نزدیکی وین انجام داده است، با اشاره به این که در هفت فصل اصلی کتاب به مناطق فرهنگی و مکان های کاوش شده مهم زاگرس که آثار این دوره در آنها یافت شده مانند پناهگاه ورواسی و غارخر در کرمانشاه، غار یافته در لرستان، اشکفت گاوی و غار بوف در فارس پرداخته است، اضافه کرد: در ادامه مروری بر آثار مهم این دوره در خارج از زاگرس مثل گرم رود در مازندران و مکان های نزدیک کاشان داشتم.
به گفته ی این عتیقه شناس در فصل های پایانی کتاب نیز مروری کوتاه به بعضی از مکان های نویافته دوره پارینه سنگی جدید زاگرس انجام شده است که در دهه های اخیر شناسایی و کاوش شده اند. همین طور فصل پایانی کتاب نیز جمع بندی فصل های قبلی و ارائه ی چشم انداز کلی از دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس است.
شیدرنگ تابحال نزدیک به بیست کاوش دیرینه شناسی در فرانسه، ایتالیا و ایران مشارکت داشته و خود سرپرستی کاوش در پنج غار و پناهگاه پارینه سنگی را در استان های کرمانشاه، کردستان و لرستان به عهده داشته است. پژوهش های اخیر وی بیشتر روی چگونگی تغییرات فرهنگی از دوره پارینه سنگی میانی به پارینه سنگی جدید در غرب و جنوب زاگرس متمرکز بوده است.

منبع: