سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
زیباسازی محوطه کاخ مروارید بعلاوه تصاویر

زیباسازی محوطه کاخ مروارید بعلاوه تصاویر

به گزارش تور مسافرتی البرز نوروز ۹۹ به یکی از خاص ترین نوروزهای چند سال گذشته تبدیل شد، کرونا دیدن زیبایی های بهار را گرفت، زیباسازی محوطه کاخ مروارید کرج که قرار بود با آغاز بهار به معرض نمایش گذاشته شود یکی از همین دیدنی هایی است که کرونا مانع آن شده ولی در هر حال دیدن تصاویر آن هم خالی از لطف نیست.
محوطه بیرونی کاخ مروارید کرج توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج چمن کاری، گل کاری شده است، گلکاری این محوطه در مساحت مجموع ۷۰۰۰ متر شامل ۳۶۰۰ پیاز گل بنفشه، بیشتر از ۳۰ هزار گل داوودی و ۷۰ هزار پیاز لاله است.