سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
نقش رستم و مشکلاتی که هنوز در خم یک کوچه اند

نقش رستم و مشکلاتی که هنوز در خم یک کوچه اند

تور مسافرتی: نبود اعتبار کافی برای تملکِ چندهزار هکتار زمین ِ کشاورزی در حریم نقش رستم و تخت جمشید از یک سو و دستگاه هایی که بدون استعلام از میراث فرهنگی مجوزِ فعالیت و حفرِ چاه در عرصه و حریم این دو محوطه تاریخی و جهانی را صادر می کنند از طرف دیگر، می توان فقط قسمتی از مشکلاتی دانست که مدیران این پایگاه و اداره کل میراث استان فارس با آن مواجه اند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، هر چند در طول چند سال قبل تا امروز خشکسالی و فرونشست زمین در محوطه های مختلف تاریخی بعنوان یک آگهی مطرح می شد، اما پس از انتشار خبر انجام عملیات حفر چاه معوض در ۲۰۰ متری نقش رستم آن هم بدونِ هیچ اجازه ای از میراث فرهنگی و در وضعیت نگران کننده خشکسالی در این منطقه، واکنش ها و توجه ها نسبت به وضعیت این نوع از محوطه ها قدری بیشتر شدند.
هر چند این توجه ها هنوز آن قدر قدرتمند نیستند که بتوانند علاوه بر تملک کامل زمین های کشاورزی در اطراف محوطه ای تاریخی مانند نقش رستم، از بروز چنین حوادثی نیز جلوگیری نمایند، اما دست کم با انتشار خبر حفر چاه بدون مجوز میراث فرهنگی، این دستگاه متولی همه تلاش خودرا کرد تا به سرعت جلو این کار را که یک هفته از آغاز آن می گذشت، بگیرد.
یک روز پس از انتشار اولین خبرها از فعالیت مته سنگینی که با مجوز دستگاه های زیرمجموعه وزارت نیرو اجازه حفر چاه معوض در حریم نقش رستم را داده بودند، مصیب امیری – مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس – به خبرنگاران بومی اعلام نمود که «متأسفانه اداره امور منابع آب شهرستان مرودشت بدون هماهنگی با اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آن شهرستان مبادرت به حفر چاه در حریم درجه یک مجموعه تاریخی نقش رستم کرده بود که این اداره کل به محض اطلاع از این مورد با هماهنگی فرمانداری شهرستان، از ادامه این روند جلوگیری کرد و دستگاه حفاری در این مکان جمع آوری و نسبت به پلمب چاه مذکور اقدام شد.»

دستگاه صادرکننده مجوز از میراث فرهنگی استعلام نمی گیرد
حمید فدایی – مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه پاسارگاد – در گفت و گو با ایسنا نخست به این نکته اشاره می کند که پس از محوطه ای که عرصه نقش رستم را در برمی گیرد، زمین های کشاورزی اطراف حرائمِ درجه یک و دو این محوطه تاریخی را شامل می شوند و اظهار می کند: قوانین میراث فرهنگی مخالفِ این زمین ها نیست اما رعایت شرایط میراثِ فرهنگی و رعایت مداخله ای که برای آثار زیر سطحی این مجموعه تاریخی نباید اتفاق بیفتد، خود بحثی مهمست که باید همیشه آنرا مدنظر قرار داد.
او با تاکید بر این که به صورت معمول کشاورزان از سال ها قبل در این محوطه کشاورزی می کرده اند، به وقوع خشکسالی در این محوطه از حدود یک دهه اخیر اشاره می کند و می گوید: برای مدتِ کوتاهی در سال های گذشته صدور مجوزها را به میراث فرهنگی وگذار کرده بودند، اما پس از مدتی بار دیگر صدور این نوع مجوزها به سازمان های متولی یعنی همان اداره آب برگردانده شد، اما متاسفانه آنها برای صدور مجوزهایِ حفر چاه از میراث فرهنگی استعلام نمی کردند.
فدایی با اشاره به این که یگان حفاظت میراث فرهنگی همیشه نسبت به فعالیت چاه های نزدیک به آثاری مانند تخت جمشید یا عرصه و حریم درجه یک نقش رستم سخت گیری داشته است، ادامه می دهد: معمولا چاه هایی که حفر می شدند با کسب مجوز از ارگان های دیگر فعالیت می کردند.

تملکِ زمین ها به علت کبود اعتبار در قطعات کوچک انجام می شود
او اما درباره امکان تملک زمین های کشاورزی قرارگرفته در حریم نقش رستم، نخست به این نکته اشاره می کند: یک کشاورز برای انجام فعالیت خود در اراضی کشاورزی به آب نیاز دارد، اگر ما این اجازه را برای جابه جایی چاهِ آب ندهیم که نمی دهیم از یک سو کشاورز دیگر امکان انجام فعالیت در آن زمین را ندارد و به مرور آن زمین غیرقابل استفاده می شود و از طرفی میراث فرهنگی باید به مرور سراغ تملک این محوطه ها برود.
وی با بیان این که در این شرایط کشاورزان آمادگی تملک زمین هایشان از طرف میراث فرهنگی را دارند، به مشکلات میراث فرهنگی برای تامین و جذب اعتبار مورد نیاز با این هدف اشاره می کند.
مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه – پاسارگاد تامین اعتبارات لازم را نیازمند یک پروسه می داند و تاکید می کند: مساله آن جاست که زمین های نیازمند تملک کم نیستند، بنابراین برای تملک به اعتبارِ کلانی نیاز داریم.
با این حال، فدایی به اولویت گذاری ای که برای تملک این زمین ها انجام شده است، اشاره می کند و می گوید: پس از بررسی های مورد نیاز، نخست بخش هایی در اولویت قرار می گیرند، اما اعتبار عمرانی که اختصاص داده می شود، معمولا آن قدر نیست که تملک ها را جوابگو باشد، بنابراین هر سال امکان تملک بخش کوچکی را داریم. اما متاسفانه به علت کمبود اعتبارها همین تملک کم نیز در یکی دو سال قبل محقق نشده است، با این وجود تلاش می نماییم در اعتبارات امسال قدری به سمت تملک این زمین ها پیش برویم.
او با اشاره به وجود هکتارها و صدها هزار هکتار اراضی کشاورزی در این محوطه، تاکید می کند: در این شرایط اولویت بندی ما روی مرزهای پرخطر است. بنابراین قطعات کوچک و مشکل دار را در اولویت گذاشته ایم و برنامه ریزی هر بخش را برای سال های مختلف برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم بخش هایی را که مشکلات بیشتری دارند زودتر برطرف نماییم.

باید الگوی کشت در نقش رستم و تخت جمشید تغییر کند

فرونشست ها از یک دهه گذشته وجود دارند
فدایی اما به مشکلات پیش روی نقش رستم و تخت جمشید درباره فرونشست زمین در این محوطه ها اشاره می کند و می گوید: مشکل فقط چند چاهی که مجوز فعالیت در محدوده تخت جمشید یا نقش رستم دارند، نیست. این یک مشکل عمده بعنوان زنگ خطری است که باید قدری روی بحث هایی مانند تغییر الگوی کشت در پهنه منطقه فکر نماییم. بحثی که فقط به حرائم میراث فرهنگی مربوط نیست، بلکه فراتر از آن است.
او با بیان این که زمین های برنج کاری و شالیکاری در مرودشت سبب شده تا حدود زیادی الگوی کشت تغییر کند و کشت های پرمصرف و پرآب داشته باشیم، اظهار می کند: همین اتفاقات می تواند در مقیاس آن منطقه اثرگذار باشد، یعنی در کم شدن آب های زیرزمینی در این پهنه گسترده و حرائمِ تخت جمشید هر چند کوچک نقش دارد.
وی بر ضرورت برطرف شدن این مسائل در اولین مرحله اشاره و بیان می کند: از یک سو در کنار چاه های دارای مجوز دیگر دستگاه ها، چند هزار چاه بدون مجوز با بحث ِ کشت با الگوی نامناسب وجود دارد که می توانند آب های زیرزمینی در منطقه را به شدت کاهش دهند و از طرفی با عنایت به بروز خشکسالیِ بیش از یک دهه گذشته تا کنون در این منطقه، هر چند بارش های یکی دو سال قبل تا حدودی جبران منابع آب زیرزمینی را کرده است، اما هنوز فاصله بسیاری با ایده آل ها داریم، چون برداشت ها از منابع بارشیِ ذخیره بیشتر است.
مدیر پایگاه پایگاه میراث جهانی پارسه – پاسارگاد با تاکید بر این که بحث فرونشست ها یک مساله چندوجهی است که باید با نگاهی جامع تر در مقیاسی گسترده تر آنرا دید، اضافه می کند: سیاست گذاری های این مورد لزوما همگی بر عهده میراث فرهنگی نیست، این دستگاه متولی حفاظت از میراث فرهنگی است، اما در بحث های الگوی کشت باید موسسات، سازمان ها و دستگاه های دیگر نیز به کمک بیایند.
او با تاکید بر این که مسائلِ امروزِ نقش رستم و تخت جمشید متعلق به امروز نیست و از حدود یک دهه گذشته تا امروز را شامل می شود، ادامه می دهد: این اتفاقات از همان دوره ای که خشکسالی ها و فرونشست ها آغاز و عوارض آن در پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم منعکس شد، ادامه دارد. البته مرتفع ساختن این مشکلات دغدغه استانداری بوده و شخصِ استاندار با پیگیری وضعیت از مدیر کل میراث فرهنگی استان، برای سال ها این مساله را مطرح کرده و کارگروه هایی جهت بررسی آن تشکیل داده، اما هنوز به راهکارهای اصولی برای برداشتِ کمتر از منابع آب زیرزمینی نرسیده ایم.

پیگیری حقوقی برای حفرِ چاهی که مجوز میراث نداشت
فدایی با تاکید بر انجام پیگیری های مورد نیاز برای باطل کردن مجوزِ اصلی حفر چاه از مبادی قانونی در این محوطه های تاریخی، بیان می کند: پرونده حقوقی برای این مساله باز شده و از طرف میراث فرهنگی نسبت به مجوز صادرشده شکایت می شود.

منبع: