سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مستندنگاری آیینی برای حفظ میراث ناملموس کیش

مستندنگاری آیینی برای حفظ میراث ناملموس کیش

به گزارش تور مسافرتی ‎رییس پژوهشکده مردم شناسی خبر داد: بمنظور حفظ آداب و رسوم و میراث فرهنگی ناملموس اقوام ایرانی، طرح پژوهشی مطالعه و مستندنگاری آیینی جزیره کیش از سلسله طرح های تحقیقاتی پژوهشکده مردم شناسی به انجام رسید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده با بیان این که خلیج فارس دیدارگاه تمدن های کهن است و بخش مهمی از تنوع فرهنگی و زیستی جهان را می توان در این عرصه فرهنگی مشاهده کرد، بخش مهمی از میراث فرهنگی ایران را شناخت فرهنگ اقوام و مردم بومی دانست و اضافه کرد: وجود چاههای نفت، رفت وآمد اقوام و ملیت های مختلف آفریقایی، اروپایی، عرب، هندی و پاکستانی و بلوچ از گذشته، همین طور موقعیت گردشگری و تفریحی و تجاری جزیره کیش که در خلیج فارس قرار گرفته، بعنوان منطقه آزاد تجاری تغییرات و تاثیراتی برفرهنگ این منطقه گذاشته است.
او شناخت فرهنگ این منطقه مهم را برای شناخت فرهنگ مردم خلیج فارس و جنوب کشور بسیار مهم و قابل مطالعه دانست و بیان کرد: پژوهشکده مردم شناسی در امتداد انجام این مهم با انجام پژوهش های گسترده در این راه گام برداشته است.
وی با اشاره به این که جزیره کیش امروز بیشتر با تصویری از کارهای اقتصادی بعنوان یک منطقه آزاد تجاری به ذهن متبادر می شود، در صورتیکه دارای فرهنگ بومی غنی نیز هست، افزود: این طرح در امتداد اهداف کلان، راهبردی و کاربردی پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگریست که می تواند موجب افزایش شناخت و آگاهی ما از فرهنگ بومی و الگوهای فرهنگی خاص هر منطقه به خصوص جنوب کشور شود و برنامه ریزان اجتماعی را در برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی برای بهره گیری از الگوهای بومی راهنما باشد و به طرح اطلس مردم نگاری این سرزمین کمک نماید.
صدیقه فاتح – کارشناس این طرح – نیز اظهار داشت: مردم بومی جزیره کیش با وجود همه تحولات اقتصادی این جزیره سنت ها و آیین ها و مراسم خودرا مانند گذشته حفظ نموده اند، اما باتوجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی باید این صورت های قدیمی و میراث فرهنگی ناملموس آنها ثبت و ضبط شود.

منبع: