سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در راستای اقدامات صندوق احیای آثار تاریخی؛ احیا ۴۴ بنای تاریخی روستایی با محوریت اشتغال زایی بررسی گردید

در راستای اقدامات صندوق احیای آثار تاریخی؛ احیا ۴۴ بنای تاریخی روستایی با محوریت اشتغال زایی بررسی گردید

تور مسافرتی: احیا ۴۴ بنای تاریخی در بافت روستایی کشور در نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیا با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان شهرداری های وزارت کشور بررسی گردید.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، احیا ۴۴ بنای تاریخی واقع در بافت روستایی کشور در نشست مشترک مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه هادی میرزایی رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با تاکید بر این که در شرایط کنونی توجه به احیا ابنیه تاریخی روستایی یکی از اولویت های صندوق احیا است، اظهار داشت: اشتغال زایی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت روستایی دو محور مهمی است که با احیا و مرمت ابنیه مورد اشاره می توان بخش شایان توجهی از آنرا محقق ساخت.
وی با اشاره به اینکه ابنیه تاریخی همیشه نقش بی بدیلی در تعاملات انسانی داشته اند، اضافه کرد: توجه به این نقش بهادار علاوه بر حفظ شأن و هویت بناهای تاریخی، می تواند زمینه ساز پویایی و کارآمدی اقتصاد روستایی شود و اگر ما با نگاه کارشناسی و هدفمند بتوانیم چنین بسترهایی را ارتقا دهیم به زودی دستاوردهای قابل اتکایی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
میرزایی با اشاره به افزوده شدن توسعه صنایع دستی و فرش دستباف به حوزه ماموریت های مؤسسه متبوع خود، افزود: بناهای تاریخی که در بافت روستایی قرار دارند به سبب مختصات خاص معماری شان می توانند با هزینه مرمتی مناسب در چرخه احیا قرار گیرند. امروز تحقق مهاجرت معکوس نیازمند اقدامات عملی است که احیا بناهای تاریخی یکی از این فعالیت ها محسوب می شود.
در ادامه این جلسه کاوه معراجی بعنوان معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی با استقبال از هم افزایی میان دستگاه های مختلف برای رشد و توسعه حوزه های در رابطه با روستاهای کشور، اظهار داشت: توجه به موضوع بناهای تاریخی روستایی بعنوان یک موضوع مهم مورد توجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم است و این میان نیاز است که مصوباتی جامع و کارشناسی شده برای تدقیق امورات مربوط به این حوزه به تصویب برسد تا سیاست های اتخاذی با تغییرات مدیریتی گرفتار خدشه نشوند.
وی با اعلان اینکه کاروانسراها و بناهای تاریخی همیشه مرکز ثقل محیط پیرامونی خود بوده اند، اضافه کرد: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در مرحله کنونی برای احیا ۴۴ خانه روستایی با محوریت اشتغال زایی در کنار صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی خواهد بود و تمام ظرفیت خودرا برای توسعه این مهم به کار خواهد بست. تفکر اقتصادی باید در کنار توسعه فرهنگ روستایی باشد. سه عنصر مؤثر که در هر جامعه ای موجب پیشرفت می شود، جامعه، تولید و هنر است و بنظر می رسد که این پروژه موفق خواهد بود چونکه این سه عنصر را داراست.
سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز با اشاره به ضرورت پررنگ تر بودن نقش تسهیل گیری دولت در ایجاد مشاغل روستایی، اظهار داشت: امروز بحث آموزش بمنظور ایجاد اشتغال پایدار در جوامع روستایی یکی از موضوعات مهمی است که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها آنرا در مناطق روستایی دنبال می کند. سازمان دهیاری ها و شهرداری ها آمادگی آنرا دارد که با اعطای تسهیلات مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی و جلب مشارکت های عمومی در جوامع روستایی توسعه فرهنگ احیا بناهای تاریخی روستایی را بیش از پیش محقق سازد.
همچنین در این جلسه سکینه اشرفی معاون سابق توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، اظهار داشت: تا وقتی ارزش واقعی داشته های باارزش روستاییان به درستی نمایان نشود، کارآفرینان در این عرصه سرمایه گذاری قابل اتکایی نخواهند کرد.
اشرفی ضمن پشتیبانی از طرح احیا ۴۴ بنای تاریخی روستایی با محوریت اشتغال زایی، این اقدام را گام اثربخشی برای نمایان ساختن ارزشمندی های موجود در روستاها خواند و اظهار داشت: در روستاها ما نیازمند شرکت های اجتماعی هستیم که با نگاه بازار محور توانمندی های روستاییان را بالا ببرند و زمینه حضور بیشتر کارآفرینان را در این حوزه مهیا سازند.

منبع: