مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به انجمن های دفاتر مسافرتی درباره صدور مجوز سفر برای برگزاری تورهای گردشگری اخطار و اخطار داد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران نوشت: طبق گزارش های به دست آمده، بررسی و نظارت های به عمل آمده از مبادی برگزاری تورهای داخلی مشخص شده که بعضی از دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی به نحوی از انحاء مبادرت به واگذاری یا صدور مجوز سفر برای افراد، سایت ها و صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری غیرمجاز می کنند.
بنابراین خواهشمند است ضمن یادآوری بند «الف» از ماده ۱ فصل اول آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی (صرفاً دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره برداری بند «ب» مجاز به عرضه خدمات گردشگری همچون برگزاری تورهای گردشگری هستند).
به دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی اعلام کنید که در صورت مشاهده هر گونه واگذاری یا صدور مجوز، صدور فهرست بیمه و عرضه مدارک تور برای افراد و سایت ها و صفحات مجازی صدرالاشاره، پرونده شرکت جهت تصمیم گیری های بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر عملکرد دفاتر احاله خواهد شد.

منبع: