سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بررسی ۲۰ اثر در نشست کمیته تشخیص نفایس ملی و تصویب کاربری آنها

بررسی ۲۰ اثر در نشست کمیته تشخیص نفایس ملی و تصویب کاربری آنها

به گزارش تور مسافرتی ۲۰ اثر از استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران و کرمانشاه در ششمین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و تصویب کاربری هم شأن اثر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، ششمین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و تصویب کاربری هم شأن اثر ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیته به شکل حضوری و مدیران کل استان ها به شکل ویدئوکنفرانس در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار گردید.
از استان اردبیل خانه تاریخی آصف و از استان آذربایجان شرقی خانه معبودی مورد بررسی قرار گرفت و واگذاری بهره برداری بلامانع اعلام شد، همینطور از این استان خانه امیرپرویز، خانه پروین اعتصامی و خانه علوی با نظر اعضای کمیته، رأی بر حفظ کاربری فعلی بعنوان موزه و صرفا با واگذاری مدیریت بهره برداری آن موافقت شد.
از استان اصفهان با واگذاری بهره برداری باغ برج علی اکبری، عصارخانه شهید عصاری، خانه سالک، خانه حکیم باشی، خانه شیبانی، خانه اخباری و قلعه قورتان موافقت شد و در مورد حمام خسرو آقا قرار شد در جلسه آینده بعد از بررسی برنامه بازسازی، مجدداً تصمیم گیری شود، همینطور باید مالکیت بنای عصارخانه شیخ بهایی هم تعیین تکلیف شود.
واگذاری بهره برداری رباط سنگی امین آباد فیروزکوه با نظر اعضای کمیته با کاربری بوم گردی بلامانع اعلام گردید.
از استان کرمانشاه حمام نظام با کاربری حمام ایرانی و فرهنگی پذیرایی، خانه رنده کش با کاربری فرهنگی موزه ای و خانه حاج آخوند با کاربری فرهنگی پذیرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه هیچ اثری نفیس تشخیص داده نشد.