سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مهر خبر داد؛ انجام نمونه برداری از اسکلت زن مومیایی

مهر خبر داد؛ انجام نمونه برداری از اسکلت زن مومیایی

اسکلت مومیایی طبیعی زن ۶۵ ساله ای که در موزه تاریخ پزشکی نگهداری می شود، برای انجام مطالعات انگل شناسی نمونه برداری شد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، با هماهنگی انجام شده با گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمونه برداری از بافت جسد مومیایی طبیعی جهت انجام مطالعات انگل شناسی و قارچ شناسی توسط غلامرضا مولوی استاد دانشکده بهداشت و برخی از دانشجویان انجام شد.
نمونه های برداشت شده شامل خاک و رسوبات محوطه شکم و قفسه سینه و چند تار مو، جهت بررسی و شناسایی احتمال وجود انگل در بدن این مومیایی بوده است. مراحل مطالعه در دو بخش میکروسکوپی و استخراج DNA باستانی صورت خواهد گرفت.
به دلیل شرایط آب و هوایی و نمک موجود در خاک، این اسکلت به صورت مومیایی طبیعی در اطراف شهر یزد با حدود ۹۰۰ سال قدمت، کشف شده بود و الان در موزه تاریخ پزشکی تهران قرار دارد.

منبع: