سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
خانه تاریخی دکتر شیری ثبت ملی می شود

خانه تاریخی دکتر شیری ثبت ملی می شود

همدان معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: طبق گزارشات یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی جداره بیرونی و بخشی زیادی از شیروانی خانه دکتر شیری تخریب شده و به سمت خیابان جهان نما صدمه ای وارد نشده است.
سیده مریم مختاری موسوی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه مرمت قسمت های تخریب شده به زودی شروع می شود، اظهار نمود: کلیه مراحل ثبتی این بنا در استان به پایان رسیده و برای تأییدیه نهایی به وزارتخانه ارسال شده است.
وی با اشاره به این که برمبنای مدارک نسبی تخریب بنا توسط مالک انجام شده است، اضافه کرد: طبق صحبت های انجام شده با شهرداری منطقه یک، مجوزی بابت تخریب این بنای تاریخی عصر پهلوی از جانب این سازمان صادر نشده است.
مختاری موسوی مطرح کرد: بااینکه تخریب های انجام شده کم است اما باتوجه به پیش رو بودن فصل بارندگی می تواند لطمه های زیادی به همراه داشته باشد و مسبب تخریب های بیشتری باشد.
وی با اعلان اینکه میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری باید در امتداد حفظ بناهای تاریخی قدم بردارند، افزود: همدان مدعی تاریخ و تمدن در کشور است و با تخریب لکه های تاریخی دیگر نمی تواند این ادعا را داشته باشد.
مختاری موسوی افزود: اگر می خواهیم در امتداد حفظ فرهنگ و رونق گردشگری پیش برویم باید بناهایی مانند خانه دکتر شیری و مدرسه ظفر حفظ شوند و مردم گمان نکنند با تخریب این بناها می توانند برج بسازند بلکه این بناها باید عین به عین ساخته شوند.
وی با تاکید بر این که تخریب لکه های تاریخ به پرونده ثبت جهانی “منظر تاریخی هگمتانه تا همدان” لطمه جدی می زند، اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر باید اطلاع رسانی هایی در این رابطه به مردم داشته باشند و میراث فرهنگی نیز با تخریب گران بناهای تاریخی برخورد حقوقی خواهدنمود.