سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه تا همدان ارسال شده است

پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه تا همدان ارسال شده است

به گزارش تور مسافرتی همدان مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به این که امسال شش پرونده برای ثبت جهانی ارسال شده است، اظهار داشت: یکی از این پرونده ها، پرونده ˮمنظر تاریخی هگمتانه تا همدانˮ بوده که جهت بررسی ایرادها ارسال شده است.
محمدحسن طالبیان چهارشنبه ۲۸ مهرماه در حاشیه بازدید از کاروانسرای تاریخی “تاج آباد” در ارتباط با پرونده ثبت جهانی “منظر تاریخی هگمتانه تا همدان”، بیان نمود: پس از ایرادیابی، پرونده ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرند و پرونده ای که کم ریسک تر است امسال برای ثبت جهانی ارسال می شود و بقیه بعد از رفع ایرادها سال بعد ارسال خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: برای پرونده ثبت جهانی هگمتانه بهترین بخش های مسیر مورد نظر انتخاب شده و محورهای آرامگاه بوعلی سینا تا آرامگاه باباطاهر هم در آن قرار گرفته است.
مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو با اشاره به اینکه آذر ماه سالجاری نتیجه اولیه پرونده ها اعلام می شود، افزود: نهضتی که برای مرمت و توجه آثار وجود دارد مهم ترین حاصل ثبت جهانی است و امیدواریم در کنار حفاظت، ثبت جهانی هم صورت گیرد.
طالبیان در انتها مطرح کرد: هر چقدر روی پرونده ای بیشتر کار شود و ایرادات آن برطرف شود بهتر است و باآنکه پرونده هگمتانه آماده شده اما کارهای اجرایی زیادی باید برای آن صورت گیرد.

منبع: