سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کشف سکه های تاریخی در رودخانه

کشف سکه های تاریخی در رودخانه

به گزارش تور مسافرتی هزاران سکه نقره رومی که سال ها پیش در کنار یک رودخانه دفن شده بودند حالا در اختیار باستان شناسان قرار دارند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا و به نقل از لایوساینس، بیشتر از ۵۵۰۰ سکه نقره که حدود ۱۸۰۰ سال پیش کنار یک رودخانه در شهر کنونی «آوگسبورگ» واقع در آلمان دفن شده بودند، حالا توسط باستان شناسان کشف شده اند.
در زمان دفن شدن این سکه ها امپراتوری روم در اوج قدرت بود و سکه های ضرب شده به سراسر قلمرو آن و حتی فراتر از مرزهایش رسیده بود.
به قول باستان شناسان این سکه ها از نوع «دناریی» یعنی سکه های نقره استانداردی هستند که بین قرن یکم تا سوم میلادی مورد استفاده قرار می گرفتند.
باستان شناسان این مجموعه سکه ها را چندی قبل در بستر یک رودخانه کشف کردند. این سکه ها درحالی کشف شدند که با فواصل کمی از هم در بستر رودخانه زیر سنگ ریزه ها دفن شده بودند، اما گمان می رود این مجموعه سکه ها در ابتدا این گونه پنهان نشده بودند. باستان شناسان معتقدند مکان اولیه مخفی کردن این سکه ها چند قرن بعد بر اثر سیل خراب شده است و در نتیجه آن سکه ها در بخش هایی از رودخانه پراکنده شده اند.
به قول باستان شناسان جدید ترین این سکه های کشف شده در اوایل قرن سوم میلادی ضرب شده است و گمان می رود این سکه ها در اوایل همان قرن در خارج از شهر رومی «آگوستا ویندلکوم» و در کنار یکی از رودخانه های آن محل دفن شده باشند. در آن زمان این شهر مرکز ایالت رومی «ریشیه» بود. محققان هنوز نتوانسته اند علت دفن شدن این سکه ها در آن محل را کشف کنند.