سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
توسط وزیر میراث فرهنگی؛ نقشه محدوده عرصه و حریم ۳ اثر تاریخی به استاندار مرکزی ابلاغ گردید

توسط وزیر میراث فرهنگی؛ نقشه محدوده عرصه و حریم ۳ اثر تاریخی به استاندار مرکزی ابلاغ گردید

به گزارش تور مسافرتی مرکزی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اظهار داشت: در نامه ای از جانب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار مرکزی نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری سه اثر فرهنگی تاریخی در این استان ابلاغ گردید.
مصطفی مرزبان در این باره اظهار داشت: در این نامه آمده است: در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ و نظام نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری در ارتباط با آثار ملی فرهنگی تاریخی واقع در شهرستان خمین که به شرح ذیل در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می شود.
محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت خانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی “تعزیرات و مجازات های بازدارنده” جرم به حساب می آید و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، این بناها شامل قلعه شاهزاده عبداله به شماره ۲۷۸۳۸ در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۸۸، بارک امیر حشمت (ارگ تاریخی میشیجان) به شماره ۲۹۷۰۵ در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۹ و اندورنی بارک امیر حشمت به شماره ۳۳۲۳۵ در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ هستند.
در فرایند برنامه ریزی برای ابنیه، مجموعه ها و محوطه های تاریخی، تشریح خطوط عرصه حریم این آثار به منزله بخشی از شناسایی و توصیف محسوب شده است و تعریف حریم و وضع مقررات در ارتباط با نواحی مختلف واقع در آن، به مثابه بخشی از ارزیابی صورت گرفته در مورد زمینه های قانونی ورود به مبحث حفاظت از اثر به حساب می آید.
حریم های میراث فرهنگی علاوه بر اهمیتی که به لحاظ ملزومات قانونی برای بناها و محوطه های تاریخی دارند، برای اطمینان از مدیریت بهتر و صیانت از آنها هم به مثابه ابزاری ضروری هستند. به همان اندازه که نداشتن حریم می تواند خطری جدی برای انسجام محوطه های تاریخی و میراث فرهنگی به دنبال داشته باشد، تعریف نادرست حریم که به روشنی تمامی جنبه های قانونی و برنامه ریزی در رابطه با آینده اموال فرهنگی را در نظر نگرفته است، خطرآفرین خواهد بود.

منبع: