سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شد؛ راهنمایان گردشگری به اکسپوی دبی ۲۰۲۱ اعزام شدند

در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شد؛ راهنمایان گردشگری به اکسپوی دبی ۲۰۲۱ اعزام شدند

به گزارش تور مسافرتی شالبافیان اظهار داشت: راهنمایان گردشگری ایران در هر نوبت به مدت دو هفته به اکسپوی دبی اعزام می شوند تا بتوانند مراجعه کنندگان به پاویون ایران را همراهی کنند امروز اول آذر سه نفر از آنها اعزام شدند.
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره اعزام راهنمایان گردشگری به اکسپوی دبی برای راهنمایی بازدیدکنندگان از پاویون ایران به خبرنگار مهر اظهار داشت: به جهت اینکه بتوان از ظرفیت راهنمایان گردشگری مسلط به جاذبه های گردشگری کشور و توانمند در برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان در اکسپو استفاده کرد، طی فرایندی در همکاری با راهنمایان گردشگری کشور برخی از افراد واجد شرایط را دعوت به همکاری کردیم. وی اظهار داشت: داوطلبانی که اعلام آمادگی کرده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین آنها تعدادی بصورت دوره ای در پاویون ایران حضور خواهند داشت تا هم به معرفی ایران و جاذبه های گردشگری بپردازند و هم مدیریت بازدیدکنندگان در پاویون ایران را به عهده بگیرند. بدین سبب نخستین گروه از راهنمایان گردشگری از امروز عازم امارات شدند. بقیه افراد نیز در قالب گروه های سه یا چهار نفره در فواصل زمانی ۱۲ تا ۱۵ روزه تا اختتام مدت برگزاری اکسپو اعزام می شوند. امیدواریم با اعزام گروه اول بتوانیم مشارکت موثرتری را داشته باشیم و این افراد نیز حضور پررنگی ایفا کنند. شالبافیان با اعلان اینکه برای ما تفاوتی نداشت راهنمایان خانم و آقا عضو انجمن یا جامعه راهنمایان باشند اظهار داشت: داشتن چند توانایی در راهنمایان برای انتخاب آنها مهم بود همچون مسلط بودن به زبان های انگلیسی یا عربی یا هر دو. داشتن حسن سابقه در شغل راهنمای تور بر طبق سابقه همکاری با وزارت میراث فرهنگی و با اهمیت تر از آن تمایل برای اعزام. وی ادامه داد: در کنار این خاصیت ها گزارش مبسوطی از وضعیت پاویون ایران و کشورهای دیگر و کارهایی که باید صورت گیرد در اختیارشان گذاشته شده است. در حقیقت طی پروسه تعاملی یک ماهه توجیه شده اند که چه کارهایی باید انجام دهند. در زمان حضور نیز مکانیزمی تعیین شده تا گزارش های خودرا به مسئولان مربوطه منتقل کنند. معاون گردشگری با اعلان اینکه ممکنست تا آخر دوره اکسپو به این جمع بندی برسیم که نیاز به اعزام تعداد بیشتری از افراد باشد اظهار داشت: بعد از هر دوره ارزیابی خواهیم داشت بدین سبب راهنمایانی که تمایل به حضور داشته باشند؛ بسته به توانمندی هایشان می توانند درخواست دهند.

منبع: