سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کشف تاریخی هنگام قدم زدن در ساحل!

کشف تاریخی هنگام قدم زدن در ساحل!

گروهی از مردم هنگام قدم زدن در یکی از سواحل شیلی، فسیل های چند میلیون ساله کشف کردند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از رویترز، کارشناسان دریافتند بقایای ناشناخته ای که گروهی از افراد در ساحل «لاس تابوس» واقع در شیلی کشف کرده اند، در واقع فسیل های نوعی خزنده باستانی است که میلیونها سال پیش زندگی می کرد.
«آندریا گالوز» و سایر ساکنان شهر «الگارابو» موفق شده اند چندین فسیل متعلق به شکلی موجود آبزی با گردن بلند را کشف کنند که در دوران «کرتاسه پسین» زندگی می کرد و با نام «الاسموسور» شناخته می شود.
فسیل های کشف شده در کنار مدل بازسازی شده «الاسموسور»

منبع: