سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
باران ارگ ساسانی را شست

باران ارگ ساسانی را شست

ارگ تاریخی «انار» در استان کرمان در پی بارش های شدید اخیر لطمه دید.
محمدرضا نسب عبداللهی _ دانشجوی کارشناسی ارشد دیرینه شناسی و نویسنده کتاب تاریخ انار ـ درباره وضعیت ارگ انار در بارش های اخیر به ایسنا اظهار داشت: بارندگی ها سبب شده که در بعضی از باروهای این ارگ حفره هایی ایجاد شود که می تواند پایداری باروها را گرفتار خطر کند.
بگفته او، بارندگی همین طور سبب تخریب لایه های تاریخی یکی از قسمت های ارگ و سرازیر شدن آن به سمت خیابان شده است.
نسب عبداللهی اظهار داشت: ارگ انار اگرچه یکی از بناهای تاریخی شاخص استان کرمان است، اما متأسفانه هنوز مورد جستجوهای دیرینه شناسی قرار نگرفته است. امیدوار هستم پژوهشکده باستان شناسی، کاوش اضطراری این ارگ را قبل از آن که فضاهای داخلی آن بیش از این نابود شود، در دستور کار قرار دهد.
لایه های باستانی داخل ارگ تخریب و به بیرون سرازیر شده است