سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کشف یک حمام مفقود بعد از بارش های سیلابی

کشف یک حمام مفقود بعد از بارش های سیلابی

به گزارش تور مسافرتی بارندگی های شدید و سیلابی، حمام قاجاری مفقود در کرمان را پدیدار کرد.
محمدرضا نسب عبداللهی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد دیرینه شناسی ـ با بیان این خبر به ایسنا، اظهار داشت: این حمام که حدود ۱۶۰ سال پیش به دستور محمداسماعیل خان نوری (وکیل الملک)، حاکم کرمان در دوره قاجار و در عمق زمین ساخته شد، ده ها سال قبل بر اثر سیل مدفون شده بود و جای دقیق آن مشخص نبود، اما بارندگی های گسترده اخیر در شهر انار سبب آبگرفتگی در نزدیکی یک عمارت تاریخی شد و در نهایت این آبگرفتگی سبب فروکش کردن زمین و آشکار شدن سقف این حمام بزرگ و در نتیجه کشف آن شد.
به قول او، این حمام که در نزدیکی خانه تاریخی «ابوالحسن خان» و در عمق زمین قرار دارد احیانا یا در سال ۱۲۳۹ خورشیدی که محمداسماعیل خان نوری بعنوان والی کرمان انتخاب شد، ساخته شده و یا در سالهای اول دهه ۱۲۴۰ خورشیدی بنا شده است.
نسب عبداللهی اظهار داشت: متاسفانه تمام حمام های تاریخی انار در ادوار گذشته از جانب عوامل انسانی کاملا تخریب شده و از بین رفته اند و این حمام نویافته، تنها حمام تاریخی باقی مانده در شهر انار به شمار می آید که به علت مدفون بودن زیر خاک از تخریب های انسانی در امان مانده است. امیدوارم اداره کل میراث فرهنگی کرمان عملیات نجات بخشی این حمام ۱۶۰ ساله را در دستور کار قرار دهد و از تخریب آن جلوگیری نماید.

این دانشجوی دیرینه شناسی درباره روایت حمام وکیل الملک انار برپایه مستندات موجود، اظهار داشت: محمداسماعیل خان نوری (وکیل الملک) زمانی که نایب الحکومه کرمان شود، در دروه حکمرانی غلامحسین سپهدار در کرمان (بهمن ۱۲۳۴- اسفند ۱۲۳۷ خورشیدی) در معرض اتهاماتی قرار گرفت و به تهران احضار شد. بر همین مبنا او را دستگیر و روانه تهران کردند. وقتی محمداسماعیل خان را با غل و زنجیر از کرمان به تهران می بردند و در راه به شهر انار رسیدند، ابوالحسن خان ـ یکی از بزرگان انارـ، چون محمداسماعیل را به این حالت دید، به ماموری که او را می برد، ۲۰ تومان داد تا غل و زنجیر را از گردن محمداسماعیل خان تا کاروانسرای شمش که از سرحدات انار بود، بردارد و قره سواران هم او را اذیت نکنند. مامور پول را گرفت و خواسته ابوالحسن خان را عملی کرد.
او افزود: محمداسماعیل خان در چند روزی که در انار بود، به علت گرمای شدید قصد کرد که به حمام برود. در آن زمان انار حمام خوبی نداشت، ازاین رو ابوالحسن خان دو روزه حمامی کوچک با چادر و تخته ساخت تا وکیل الملک به حمام برود. محمداسماعیل خان به تهران منتقل شد و توانست حکم تبرئه خویش را بگیرد و با اختیارات کامل به کرمان برگردد. وکیل الملک پس از این ماجرا و بعد از اینکه در ۱۲۳۹ خورشیدی بعنوان والی کرمان انتخاب شد، حمام بزرگی در انار ساخت که حالا پس از ۱۶۰ سال کشف شده است.
محمداسماعیل خان نوری (وکیل الملک)، حاکم کرمان و تصویری از حمام نویافته در شهر انار که ساخت آنرا با او نسبت داده اند

منبع: