سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
قالی کتیبه دار مسجد خضرشاه ثبت ملی شد

قالی کتیبه دار مسجد خضرشاه ثبت ملی شد

تور مسافرتی: به گزارش تور مسافرتی، مراتب ثبت ملی شش اثر منقول فرهنگی تاریخی و قالی کتیبه دار مسجد خضرشاه به استاندار یزد ابلاغ گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، در نامه ای از جانب قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی مراتب ثبت ملی شش اثر منقول فرهنگی تاریخی در نامه ای از جانب قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی به استاندار یزد ابلاغ گردید. در متن نامه علی دارابی به مهران فاطمی استاندار یزد آمده است: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین نامه محافظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت شش اثر منقول فرهنگی تاریخی به شرح زیر، بعد از تشریفات قانونی لازم در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می شود. عقدنامه عبدالحسین و معصومه خانم، شماره ثبت ۲۱۷۷، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ عقدنامه میرزا محمدصراف و خدیجه سلطان خانم، شماره ثبت ۲۱۷۸، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ محل نگهداری: شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کتابخانه وزیری همینطور در نامه مشابه دیگر علی دارابی به مهران فاطمی آمده است:
رساله القشریه، شماره ثبت: ۲۲۶۴، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ رساله الاحتجاج طبرسی (تفرشی)، شماره ثبت: ۲۲۶۵، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مفتاح العلوم سکاکی، شماره ثبت: ۲۲۶۶، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ محل نگهداری: شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، خیابان امام خمینی (ره)، کتابخانه وزیری قالی کتیبه دار مسجد خضرشاه، شماره ثبت: ۲۱۷۹، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ محل نگهداری: شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله چامنار، مسجد خضرشاه