سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی تدوین شد

نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی تدوین شد

به گزارش تور مسافرتی، مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی اظهار داشت: از آغاز مهرماه سالجاری با تدوین نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی شاهد فصل جدیدی از مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی کشور خواهیم بود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، رضا سامه مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه های میراث ملی و جهانی اظهار داشت: این جلسه ۲۸ و ۲۹ شهریورماه، یک ماه پس از نشست تخصصی مدیران پایگاه های سراسر کشور برگزار گردید.
او اضافه کرد: جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه های میراث ملی و جهانی به منظور بررسی و تدوین نظام نامه پایگاه ها برگزار شد و نقطه نظرات کلیدی و پیشنهادهای مربوطه برای تصمیم گیری توسط معاونت میراث فرهنگی عنوان شد.
سامه خاطرنشان کرد: نظام نامه پایگاه ها بعد از بررسی و انجام اصلاحات، توسط قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به استان ها ابلاغ می شود و از آغاز مهرماه سالجاری شاهد فصل جدیدی از مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی کشور خواهیم بود.