سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
احتیاج به استفاده از شیوه های نوین برای ارتباط مردم با منسوجات

احتیاج به استفاده از شیوه های نوین برای ارتباط مردم با منسوجات

به گزارش تور مسافرتی، مدیر کل دفتر پشتیبانی از تولید معاونت صنایع دستی، نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن مردم با منسوجات صنایع دستی را منوط به استفاده از ایده ها و شیوه های نوین در رنگ های طبیعی و نخ مرغوب عنوان نمود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نخستین میز تخصصی تولید و مواد اولیه دفتر پشتیبانی از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در قسمت جانبی اولین رویداد ملی سه گام با حضور محمدحسین عسگر پور مدیر کل دفتر پشتیبانی از تولید معاونت صنایع دستی، علی نعیمایی مدیر میز تخصصی و تعدادی از تولید کنندگان، اساتید و کارشناسان هنری در موزه ظروف کاخ سعدآباد برگزار گردید.
در این نشست عسگرپور با اشاره به اینکه برای نزدیک شدن مردم به حوزه منسوجات سنتی نیازمند ورود شیوه های نوین در استفاده از رنگ های طبیعی و نخ مرغوب هستیم، اضافه کرد: مهم ترین بخش فعالیت ما شناسایی چالش ها و دغدغه های حوزه نساجی سنتی و ایجاد راهکار با استفاده از ایده و نظر حاضران و تولیدکنندگان است.
وی با تکیه بر ایجاد گارانتی و ضمانت تعویض در حوزه منسوجات سنتی، افزود: استاندارسازی و تشکیل کارگروه نظارت بر تولید محصول از اقدامات مهم برای ایجاد همگرایی در آن حوزه خواهد بود.
در ادامه نعیمایی بیان نمود: برای زنده نگه داشتن هنر نساجی سنتی نیازمند ایجاد موزه تخصصی نساجی هستیم.
وی اضافه کرد: تشکیل صنف مجزا با هدف برند و تجاری سازی حوزه منسوجات سنتی گامی مؤثر در پیشرفت و شناساندن این هنر به جامعه خواهد بود.
مینا خسروی عضو هیأت مدیره کانون زنان تاجر در حاشیه بازدید از نمایشگاه منسوجات سنتی، اظهار داشت: برگزاری این قبیل رویدادها سبب ایجاد روزنه امید برای هنرمندان به منظور خلق آثار فاخر خواهد بود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با حمایت دستگاه ها و ارگان های مربوطه شاهد برگزاری این رویداد در خارج از کشور باشیم.

منبع: