سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ده پهلوان مطرح کرد: نوشتن وصیتنامه های جعلی برای کوروش

ده پهلوان مطرح کرد: نوشتن وصیتنامه های جعلی برای کوروش

به گزارش تور مسافرتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی اظهار داشت: در اثر نبود آگاهی های تاریخی برای کوروش وصیت نامه ها نوشتند و از زبان او سخن ها گفته اند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، مصطفی ده پهلوان، در نشست کوروش هخامنشی از افسانه تا حقیقت در پرتو اسناد و مدارک تاریخی و پژوهش های دیرینه شناسی اظهار داشت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در صدد است فرصت بهتری برای پرداختن به حوزه های فرهنگی و تمدنی فراهم آورد. وی ضمن اشاره به این که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بر آن است، بر مبنای مأموریت و رسالت خود منطبق بر اهداف و برنامه ها، سلسله نشست های تخصصی برای پرداختن به امور تاریخی و فرهنگی کشور برگزار کند اضافه کرد: نشست کنونی در جهت رویکرد تازه برگزار شده است. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار نمود: هفتم آبان ماه، به گواه اسناد تاریخی سالروز ورود کوروش، اولین شهریار هخامنشی بدون هرگونه جنگ و خونریزی به بابل است. وی اظهار داشت: در حالیکه کوروش خدای یکتا را پرستش می کرد، به باورهای دینی ساکنان بابل احترام گذاشت و بخصوص یکتاپرستانی را که بر دین و سنت پیامبر اولوالعزم، رهایی بخشید.

منبع: