سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مجموعه نشست های نمایشگاه بایسنغر در موزه ملک

مجموعه نشست های نمایشگاه بایسنغر در موزه ملک

تور مسافرتی: تور مسافرتی: مجموعه نشست های نمایشگاه بایسنغر به مناسبت برگزاری نمایشگاه کارگاه بایسنغر در آذر ۱۴۰۲ انجام می شود.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست یکم هم زمان با آئین گشایش این نمایشگاه در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ راه اندازی. ابوالعلا سودآور و شیوا میهن در این جلسه سخن می رانند.
نشست دوم در روز سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ با سخنرانی مجید فداییان و نایب شیرازی و نشست سوم در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ با سخنرانی نوشاد رکنی و کیانوش معتقدی میزبان دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود.
این نشست ها در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک به آدرس «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» در کنار نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» انجام می شود.
نمایشگاه «کارگاه بایسنغر»، منتخب آثار هنری در رابطه با بایسنغر میرزای تیموری را دربرمی گیرد. این نمایشگاه از روز سه شنبه ۳۰ آبان تا روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در بزرگ ترین موقوفه فرهنگی ایران میزبان دوستداران هنر درخشان این سرزمین در دوران تیموری خواهد بود. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه به گونه مجازی به کارگاه پرآوازه بایسنغر میرزا، امیرزاده تیموری خواهند رفت؛ کارگاهی که شاهکارهای بزرگ هنر ایران در آن روزگار همچون قرآن بایسنغری و شاهنامه بایسنغری در آن جا آفریده شدند.

منبع: