سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
نیکزاد: اطلس زبان شناسی درحال تدوین است

نیکزاد: اطلس زبان شناسی درحال تدوین است

به گزارش تور مسافرتی، معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی با تشریح سیاست ها و برنامه های پژوهشگاه اظهار داشت: اطلس زبان شناسی درحال تدوین است.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، ذات الله نیکزاد، در مراسم هفته پژوهش و فناوری که امروز در موزه ملی ایران انجام شد اظهار داشت: امسال باتوجه به کارهای انجام شده پیشرفت داشته ایم و در بخشهایی نیاز داریم که تلاش بیشتری نماییم.
وی با نشان دادن نقشه پژوهش های انجام شده در کشور اظهار داشت که این نقشه برای لطمه شناسی کارهای باستانی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. این نقشه نشان میدهد ما کجا کاهش داد کردیم و کجا بیشتر.
نیکزاد اضافه کرد: در یک سال اخیر همایش چشم انداز راه ابریشم و بیستمین گردهمایی دیرینه شناسی را برگزار کردیم. همین طور نشستی درباره ی ماهیت و اصالت نقش برجسته ساسانی اجرا شد. نشستی درباره ی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت را برگزار کردیم که برای نخستین بار چنین برنامه ای اجرا می شد.
وی، موضوعات مهم پژوهشی را بیان کرد و اظهار داشت: اطلس زبان شناسی درحال تدوین است. زبان ها و گویش های ایرانی در خطر، مطالعات حوزه فرهنگی ایران، میراث در خطر بناها و شهرهای ایرانی، مخاطرات محیطی، تغییرات اقلیمی و میراث طبیعی، احیای هنرهای فراموش شده و نوآوری در هنرها و صنایع، اطلس های میراثی، گردشگری و هنرهای ملی همچون موضوعات پژوهشی است
نیکزاد اضافه کرد: تعمیق دانش در عرصه میراث فرهنگی و نشر و احیای اندیشه و رفتار پژوهشی در بدنه وزارتخانه، کاربردی سازی پژوهش و تاکید بر رویکرد های فناورانه، تبادل دانش در مقیاس بین المللی و تقویت بنیه علمی از برنامه ها و سیاست های پژوهشگاه میراث فرهنگی است.