سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در نوروز ۱۴۰۳؛ کاخ گلستان معرف میراث فرهنگی کشور می شود

در نوروز ۱۴۰۳؛ کاخ گلستان معرف میراث فرهنگی کشور می شود

تور مسافرتی: مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه معرفی ظرفیتهای گردشگری و آثار تاریخی میراث فرهنگی تمام کشور در نوروز ۱۴۰۳ با مشارکت استانهای ایران آگاهی داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، آفرین امامی با اشاره به بازدید معاونان میراث فرهنگی تمام کشور از این مجموعه جهانی عنوان کرد: در این بازدید درباب انتقال تجربه کاخ گلستان در موزه داری خصوصاً به عنوان یک کاخ موزه ای که هم بناهای تاریخی باارزش و هم آثار منقول و اشیای تاریخی دارد و در لیست آثار جهانی ثبت شده است، به عنوان یک مجموعه کامل تاریخی؛ برای معاونان میراث فرهنگی کل کشور بازگو شد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با اشاره به همکاری این مجموعه جهانی با اداره کل موزه ها و حمایت های این اداره کل از کاخ گلستان و تأثیر این همکاری ها که منجر به اتفاقات مؤثری شده است، اظهار داشت: به عنوان یک موزه دار با ۲۶ سال تجربه کاری، سفارش هایی به معاونان میراث فرهنگی تمام کشور ارائه شد، همچون این که اداره کل موزه ها یک مامن امنی است به جهت اینکه موزه های کشور بتوانند مسائل خودرا در بین بگذارند و مدیران میراث فرهنگی نیز، موزه ها را ویترین و محل تلاقی مردم با وزارت میراث فرهنگی تلقی کنند. وی اشاره کرد: مردم اقدامات موزه ای و کارهای فرهنگی و تاریخی کشور را در موزه ها مشاهده می کنند، بدین سبب باید موزه ها از اهمیت ویژه ای برای مدیران برخوردار بوده و ارتباطات بیشتری با اداره کل موزه ها برقرار شود. امامی اشاره کرد: همین طور در بازدید معاونان میراث فرهنگی تمام کشور از کاخ گلستان به این مدیران پیشنهادی شد در خصوص اینکه، کاخ گلستان به سبب بازدید روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در روزهای نوروز فضای مناسبی برای معرفی آثار گردشگری و اماکن فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی تمام کشور است، براین اساس از این مدیران دعوت شد تا استانهای شان، آثار تاریخی خودرا ارسال نمایند تا یک نمایشگاه سراسری در کاخ گلستان برای نوروز ۱۴۰۳ اجرا شود و این مجموعه جهانی؛ مکان ویژه ای برای معرفی اماکن فرهنگی و تاریخی کشور شود.

منبع: