سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در دومین مرحله؛ بازار سنتی آرادان مرمت شد

در دومین مرحله؛ بازار سنتی آرادان مرمت شد

به گزارش تور مسافرتی، مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان از آغاز مرحله دوم مرمت بازار سنتی شهر آرادان اطلاع داد.

امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله دوم مرمت بازار سنتی آرادان اطلاع داد و ابراز کرد: این بنا متعلق به اوایل قاجاریه است و نیاز بود که مرمت های مورد نیاز آن با حفظ شرایط بافت های تاریخی، صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه این بازار پرارزش به شماره ۳۵۴۹ در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: در مرحله اول مرمت این بنای پرارزش کانال انتقال آب در کف بازار به وجود آمد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ضمن اشاره به هدایت آب از کانال مذکور برای پیشگیری از تخریب بازار سنتی آرادان بیان نمود: در مرحله دوم مرمت، نصب نرده های آهنی روی کانال آب هم صورت خواهد گرفت.
کرم زاده با اشاره به اینکه قسمتی از کف بازار در مرمت صورت گرفت جمع و حفر کانال سبب شد تا آب ها به خارج از این بافت پرارزش هدایت شود، اظهار داشت: در سالهای قبل هم چند مرحله مرمت بر روی دیوارها و بام این بنای تاریخی صورت گرفته است.

منبع: