سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
واقفان دارالخلافه؛ خواهر شاه طهماسب هم یکی از واقفان قدیمی تهران بوده است

واقفان دارالخلافه؛ خواهر شاه طهماسب هم یکی از واقفان قدیمی تهران بوده است

تور مسافرتی: تور مسافرتی: خواهر شاه طهماسب یکی از واقفان دارالخلافه طهران بوده است کسی که یکی از قدیمی ترین موقوفات طهران را در اختیار مردم امروز تهران قرار داده است و همچنان این موقوفات قابل استفاده هستند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، شاه طهماسب صفوی بعد از آنکه به دور طهران حصار طهماسبی را کشید و طهران شهریت پیدا کرد، خواهرش هم بناهای عام المنفعه ای را در طهران ساخت و وقف کرد. تکیه خانم، حمام خانم و مدرسه خانم، موقوفاتی بود که پس از ساخت حصار طهماسبی در سال ۹۶۱ هجری قمری به دست این بانو راه اندازی شد. بهزاد یعقوبی نویسنده کتاب واقفان دارالخلافه در این کتاب نوشته که در منابع تاریخی اشاره دقیقی به این مساله نشده است، اما برمبنای برخی گمانه ها، احیانا وی «سلطان بیگ خانم» نام داشته است. حمام خانم برمبنای نظر بیشتر مورخان خراب شده و شواهد محلی نشانگر آنست که در جای دیگری قرار داشته که موقعیت مکانی آن تقاطع بازارچه نایب السلطنه و خیابان شهید موسوی کیانی امروز می دانند. خواهر شاه طهماسب، علاوه بر مدرسه و حمام، تکیه ای در طهران ساخته بود و این مدرسه و تکیه و حمام در فضای کوچک شهر طهران در فاصله کمی از یکدیگر قرار داشتند. هم اکنون هیچ وقفنامه ای از موقوفات وی در دسترس نیست اما برمبنای منابع موجود؛ این موقوفات از قدیمی ترین موقوفات طهران هستند. محل این تکیه و مدرسه و حمام در شمال محله چال میدان (سیروس) قرار داشت.

منبع: