سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
سرپرست یک هیات باستان شناسی اعلام کرد؛ کاوش اضطراری گورستان اولتان قالاسی

سرپرست یک هیات باستان شناسی اعلام کرد؛ کاوش اضطراری گورستان اولتان قالاسی

به گزارش تور مسافرتی، کاوش اضطراری گورستان اولتان قالاسی استان اردبیل به کشف یک گور با مشخصات و یافته های عصر آهن منجر گردید. در سایر گمانه های کاوش شده شواهدی از وجود مواد فرهنگی در عمق های مختلف به دست نیامده است.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی جاهد سرپرست هیأت دیرینه شناسی اظهار داشت: دیرینه شناسی نجات بخشی به آن دسته از فعالیتهای باستان شناختی گفته می شود که محوطه های باستانیِ درخطر را قبل از تخریب بر اثر پروژه های عمرانی، مانند راه سازی و سدسازی، مورد پژوهش میدانی قرار می دهد. این دیرینه شناس خاطرنشان کرد: پروژه کاوش گورستان اولتان قالاسی ۲ هم بعد از مشاهده آثار گورهای باستانی در راه چهار باند کردن جاده پارس آباد سربند در استان اردبیل (در محدوده ای به طول ۷۰ و عرض ۲۵ متر) در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست کاوش اضطراری گورستان اولتان قالاسی اظهار نمود: شناسایی محوطه به دنبال آشکارشدن اتفاقی تدفینی انسانی حاوی ظروف خاکستری در حین عملیات خاکبرداری برای زیرسازی جاده رخ داد. بدین ترتیب عملیات خاکبرداری متوقف و کاوش اضطراری دیرینه شناسی بعد از صدور مجوز توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شروع شد.

جاهد اظهار داشت: در عملیات کاوش تابحال دو ترانشه به ابعاد ۵ در ۱۰ متر، یک ترانشه به ابعاد ۱۸ در ۱۰ متر و سه ترانشه به ابعاد ۱۰ در ۱۰ متر در راه اصلی، یک محدوده ۲ در ۷۰ متری در امتداد شانه خاکی و در نهایت ۱۱ گمانه به ابعاد ۲در۲ متر و بیشتر در راه دوربرگردان جاده پیش گفته کاوش شده است.
وی اضافه کرد: تابحال تنها یک گور در ارتباط با عصر آهن کاوش شده است. این گور از نوع چاله ای ساده بوده و همراه تدفین، ۴ ظرف سفالی، یک سوزن مفرغی و مهره های کوچک عقیق، صدف و خمیر شیشه و تکه های سنگ ابسیدین پیدا شد. در بقیه محدوده کاوش، تابحال هیچ شاهدی از وجود بقایای باستانی در عمق های مختلف بدست نیامده و به نظر می آید تک گور یافته شده متعلق به جوامع کوچ رو و یا در راه رفت آمد آنها بوده باشد.

این دیرینه شناس اظهارکرد: از آنجائیکه هر نوع بقایای به جامانده از میراث کهن ایران زمین دارای اهمیت زیادی است و همینطور احتمال وجود گورهای پراکنده دیگر در محدوده مورد نظر دور از انتظار نیست، کاوش در محوطه تا آزادسازی کامل مسیر جاده و دوربرگردان آن ادامه می یابد.

منبع: