سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
با همکاری دانشکده هنرهای زیبا؛ توسعه بازار فروش صنایع دستی

با همکاری دانشکده هنرهای زیبا؛ توسعه بازار فروش صنایع دستی

تور مسافرتی: تفاهم نامه همکاری میان معاونت صنایع دستی و دانشکده هنرهای زیبا بمنظور توسعه و تحکیم کارهای مرتبط در عرصه طراحی، تولید و توسعه بازار فروش صنایع دستی منعقد گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، بمنظور توسعه و تحکیم همکاری ها و کارهای مرتبط در عرصه طراحی، تولید و توسعه بازار فروش صنایع دستی خصوصاً زیورآلات، تفاهم نامه ای میان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و یک مجتمع تجاری منعقد گردید.

آموزش در معاونت صنایع دستی جایگاه ویژه ای دارد و توسعه بنیادین روابط دانشگاه و ادارات می تواند منجر به ارتقای جایگاه صنایع دستی شود و در همین زمینه نیز تفاهم نامه های مختلفی با دانشگاه های مختلف کشور منعقد شده است.

این تفاهم نامه نیز در امتداد تشویق و جذب جامعه دانشگاهی به نقش آفرینی در عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی، توسعه مفهوم طراحی به عنوان عاملی تأثیرگذار در فرهنگ، تولید، مصرف و اقتصاد با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی و تقویت و تاکید بر جایگاه طراحی در صنایع دستی منعقد شده است.

تاکید بر طراحی و اهمیت آن با نگاهی نوآورانه و به بهره گیری از ذخایر میراث فرهنگی و هنری ایران، تثبیت و حفظ نقوش، خطوط و فرم های ایرانی و همین طور مفاهیم آن در طراحی و ساخت زیورآلات، ایجاد جاذبه برای کاربران ایرانی و خارجی با معرفی صحیح و اصولی زیورآلات، تعامل طراحان حوزه های مختلف طراحی بمنظور ارتقای سطح طراحی زیورآلات ایرانی و احیای قسمتی از هویت ایرانی در قالب طراحی اشیا در امتداد تولید و پشتیبانی از تولیدات داخلی جز اهداف این تفاهم نامه بشمار می رود.

روزآمد شدن با حفظ هویت برمبنای سلایق مخاطبان، معرفی ظرفیت و ارزش هنر ایرانی با کمک طراحی در زیور آلات ایرانی، تولید و ارائه ایده تا تجاری سازی و کمک به کسب وکار، استعدادیابی نیروی انسانی (طراح) خلاق و کارآفرین مورد نیاز صنعت و بخش خصوصی (جواهرسازی و زیورآلات) در امتداد آموزش تخصصی مستمر مورد نیاز بازار و تاکید بر تقویت توجه بیشتر به طراحی و مکتب های مختلف هنر ایرانی و نگاه نوآورانه و خلاقانه به طراحی محصول و کاربرد آن در زندگی امروز نیز جز اهدافی است که در این خصوص وجود دارد.

از دیگر اهداف این تفاهم نامه، کمک به تثبیت جایگاه هنر و فرهنگ غنی ایرانی، افزایش توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی و تقویت توان تولیدات طراحی محور صنایع دستی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی، شناسایی و ثبت بانک اطلاعاتی طراحان صنایع دستی و همین طور ایجاد ارتباط بین طراحان، دانشگاهیان و بازار صنعت زیورآلات گرانب ها بمنظور همکاری مشترک در اجرای پروژه های تحقیقاتی– کاربردی و اجرائی مورد نیاز طرفین تا مرحله بازاریابی و فروش و همین طور همکاری مشترک در حوزه های تخصصی شامل برگزاری همایش، جشنواره، نمایشگاه و مسابقات ملی و بین المللی طراحی و ساخت زیورآلات است.

تربیت و آموزش نیروی انسانی (طراح) خلاق و کارآفرین موردنیاز صنعت و بخش خصوصی در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی مستمر و شرکت آثار برگزیده رویدادهای طلا و جواهر به عنوان بخش ویژه نمایشگاه های حوزه صنایع دستی، فناوری و صنایع خلاق و همین طور کمک به توسعه کسب و کارهای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در عرصه صنایع دستی، استفاده از فضای آموزشی، کارگاهی و سایر امکانات فنی بر طبق قراردادهای جداگانه قسمتی از رویکردها و برنامه هایی است که در این تفاهم نامه منعقد شده است.