سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مدیرکل جدید حوزه وزارتی میراث فرهنگی انتخاب شد

مدیرکل جدید حوزه وزارتی میراث فرهنگی انتخاب شد

به گزارش تور مسافرتی، محمد کریمی بعنوان مشاور وزیر و مدیرکل جدید حوزه وزارتی و امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی انتخاب شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، در جلسه شورای معاونین وزارت میراث فرهنگی، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تشکر از خدمات و زحمات حسین ساری، مدیرکل پیشین حوزه وزارتی و امور بین الملل، محمد کریمی را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل جدید این حوزه منصوب نمود. محمد کریمی قبل از این مدیرکل امور مجلس معاونت استانهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود. حسین ساری از دی ماه ۱۴۰۱ در سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین الملل ایفای مسئولیت می کرد که از شروع تیر ماه بازنشسته شد.

منبع: