سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
این جا جنگل تیربرق های پاسارگاد است، یا محوطه جهانی؟

این جا جنگل تیربرق های پاسارگاد است، یا محوطه جهانی؟

تور مسافرتی: در حالی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد می گوید شکایت حقوقی از نصب تیربرق ها در محدوده ی پاسارگاد در دو خط انجام و کار متوقف شده است، که تصویرها جنگلی از تیر برق های نصب شده را در این محوطه ی جهانی نشان می دهند!
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بیش از پنج ماه پیش اولین تهدیدها در “عرصه” اثر جهانی پاسارگاد مطرح شدند، نصب تیربرق هایی که محوطه ی جهانی پاسارگاد را با آثاری مانند آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، پل، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، استحکامات دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری و تنگه بلاغی در معرض تهدید منظری قرار داده بود، هر چند با بیان دلایلِ توجیهی مانند رفع مشکل کشاورزان و آبِ شُرب روستایی در جنوبِ این شهرستان این کار شروع شده بود، اما با عنایت به استعلام نگرفتن از میراث فرهنگی و تکرار این اتفاق که سال های قبل تجربه آن در نقش رستم و تخت جمشید برای میراث فرهنگی رخ داده بود، به نظر رسید حساسیت هایی برای میراث فرهنگی استان فارس بوجود آمد و حتی مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس اعلام نمود که «با عرضه طرح برق رسانی زمینی توسط اداره برق و کمک سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارِ اجرای این خط، تیرهای برق عرصه «پاسارگاد» حذف می شود«.

ولی پس از گذشت این مدت زمان تصاویری که در طولِ کمتر از یک ماه گذشته از این محوطه ی جهانی دست به دست می شوند، نشان دادند که نه تنها تا امروز تیر برق های محوطه جهانی پاسارگاد حذف نشده اند، بلکه به تعداد آن ها هم افزوده شده است.

حتی افشین یزدانی، دیرینه شناس و مشاور بازنگری حریم محوطه میراث جهانی پاسارگاد هم در گفت وگو با ایسنا و با اشاره به تبدیل شدن وضعیتِ پاسارگاد در قالب یک تهدید در شرایط کنونی و معضلی که بطور قطع می تواند از نظر منظری هشدارهای یونسکو را به دنبال داشته باشد، اعلام کرد؛ «همه کشورها به مبحث انتقال پروژه های خطوط برق در محوطه های میراث فرهنگی با حساسیت بالا نگاه می کنند و در تلاش هستند تا روش های جایگزین انتقال را برای کاهش آسیبی که پایه ها، تیرها و دکل های برق به اصالت تاریخی و چشم انداز طبیعی وارد می کنند، اجرا و عملی کنند.

وی حتی بهترین راهکار اجرایی برپایه پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته را انتقال خطوط برق در کانال های زیر سطحی دانسته وگفته بود؛ «براساس تجارب کشورهای توسعه یافته بعد از آخر کار و پوشاندن کانال ها به علت عمق مطمئنی که برای آن ها فراتر از یک عمق سطحی است که مورد شخم ماشین های کشاورزی قرار می گیرد امکان فعالیت های کشاورزی مانند قبل وجود دارد.»

تیربرق ها در دو لاین نصب شده اند، اما پیگیری حقوقی می شود

اما اکنون حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد؛ در گفت وگو با ایسنا وضعیت امروز محوطه ی جهانی پاسارگاد با تیربرق های نصب شده اش که منظر تاریخی فرهنگی محوطه ی جهانی پاسارگاد را مخدوش کرده اند، این طور توصیف می کند: تیربرق ها در دو لاین نصب شده اند، یکی با هدف انتقال خطِ برق برای برق رسانی به چاه های آب کشاورزی است، که برپایه برنامه ریزی ها قرار بوده حتی در بهمن ماه سال قبل آن پروژه هم افتتاح شود، اما با آغاز کار نصب تیربرق هابه دلیل نگرفتن استعلام از میراث فرهنگی به سرعت کار را متوقف کردیم.

او با بیان این که تا زمان انجام نامه نگاری ها و توقف کار چیزی حدود ۹ تیربرق نصب شده بود، می گوید: در برنامه ای که قصد اجرایش را داشتند، قرار بود حدود ۵۰ تیربرق توسط پیمانکار اداره برق نصب شود.

وی لاین دوم نصب تیربرق در محدوده ی میراث جهانی پاسارگاد را مربوط به برق رسانی به چاه آب شرب روستای منطقه بیان می کند و می گوید: در پروژه ی نصبِ تیربرق های چاه آب شرب، تعداد تیربرق ها برپایه برنامه ریزی حدود ۱۰ تیر یعنی کمتر از لاین اول بود، اما این اتفاق چیزی را از این که هر دو لاین در محدوده ی تاریخی و جهانی قرار گرفته اند، کم نمی کند.

فدایی با اشاره به اعتراض میراث فرهنگی روی لاین تیربرق چاه آب شرب هم اظهار می کند: اداره برق منطقه اعلام کرد؛ مشکل تامین آب منطقه جدی است و مردم نمی توانند بدون آب باشند، آب خط قرمز است و آن ها هم مشکل تامین آب شرب را داشتند، اما قول دادند که به محض برطرف شدن مسائل برای اجرای کانال زمینی، تیربرق ها از روی زمین حذف و کابل ها از سطح زمین عبور داده شوند.

به گفته ی او، از جانب دیگر مجموعه استانداری هم قول مساعدت داد تابرای اجرای کابل زمینی تامین اعتبار صورت گیرد، اتفاقی که هزینه چندبرابری را نسبت به خط هوایی دارد اما قول دادند آن صورت گیرد.

گزارشی از نصب تیربرق جدید به ما اعلام نشد

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با تاکید بر متوقف کردن نصب تیربرق برای چاه های کشاورزی و انجام شکایت روی ان، ادامه می دهد: از جانب دیگر کشاورزان منطقه هم پیگیری کردند تا مساعدتِ مجموعه استانداری و اداره برق برای اجرای طرح در سطح زمین صورت گیرد.

فدایی با بیان این که در واحد حقوقی اداره کل میراث فرهنگی فارس پرونده ی این اتفاق، گشوده شده است، اظهار می کند: رایزی های مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس برپایه اعلام همکاری مجموعه استانداریبر این شد تا ان ها متعهد به تامین اعتبار شوند، با این وجود تا کنون جایی ندیده ایم که تعداد تیربرق های برق چه برای آب شرب و چه برای برق رسانی به چاه های کشاورزی ادامه دار باشد.

او اضافه می کند: تیربرق ها برای چاه های آب شرب حدود ۱۰ عدد بود و نهایتا حدود ۱۲ پایه تیربرق هم برای چاه های کشاورزی نصب شده بود.

وی با اشاره به اقدام به موقع میراث فرهنگی در خصوص جلوگیری از این اتفاق، ادامه می دهد: کشاورزان محصول خویش را با پیش فرضِ انجامِ برق رسانی کاشته بودند، تا محصول خویش را به موقع آبرسانی کنند، بنابراین میراث فرهنگی در معرض شکایت و گرفتاری زیادی قرار گرفت.

فدایی با اشاره به صحبت هایی که میراث فرهنگی با مجموعه فرمانداری و اداره برق داشته است، می گوید: ما نمی توانیم اعتبار بگذاریم تا این خطوط را زمینی نماییم، در واقع امکان یا مسئولیت اش را نداشتیم، اما آن ها بسیار متضرر شدند.

لزوم انجام کارهای ژئوفیزیک در منطقه پیش از اجرای طرح زمینی

رییس پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات ژئوفیزیک در محوطه و پیش از انجام کارهای زیرزمینی برای برق رسانی در این دولاین می گوید: در محدوده فنسیِ میراث فرهنگی کاملاوضعیت مان مشخص است، اما بخشی ازاین مطالعات هم در محدوده خارج از فنس انجام شده اند. با این وجود ر ارتباط با هر کدام از پروژه های خطوط انتقال لوله گاز و نیرو اگر مقرر است کاری صورت گیرد، باید بررسی کارشناسی نخست اتفاق بیفتد و دیگر اقدامات در گام بعدی قرار گیرد.

او با تاکید بر این که باید برای این نوع پروژه ها اعتبار تامین گردد، بیانمی کند: ایراد ما این نبود که برق نکشند؛ بلکه زمینی یا زیرزمینی یا بحث کابل کشی هوایی از جهت منظری مورد نظر ما بود، اگر زیر زمینی شود بهتر است. آن بررسی های کارشناسی ما بوده که راه را نشان داده است و مسیر را تائید یا اصلاح می کند.