سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
برج سنگی ویران زیر پای باستان شناسان

برج سنگی ویران زیر پای باستان شناسان

تور مسافرتی: فصل سوم جستجوهای دیرینه شناسی در محدوده ی برج سنگی ˮویرانˮ در پاسارگاد به منظور روشن کردن نقشه و جزئیات معماری بنا آغاز شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، علی موسوی – سرپرست جستجوهای جامع دیرینه شناسی در پاسارگاد – اظهار داشت: محوطه ی باستانی پاسارگاد اولین و کهن ترین سکونتگاه سلطنتی سلسله هخامنشی در فارس است که تاریخ بنیان آن به دوره فرمانروایی کوروش در نیمه قرن ششم قبل از میلاد می رسد.

وی با اشاره به این نکته که محوطه میراث جهانی پاسارگاد در محلی به نام دشت مرغاب در۱۳۰ کیلومتری شمال شیراز، نزدیک به سرحدات شمالی استان فارس قرار دارد، اضافه کرد: در مجموع بیش از پنجاه اثر تاریخی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد و پیرامون آن قرار دارد که شامل بقایای سکونتگاههای قبل از تاریخی تا استقرارگاه های اسلامی در سده های ششم و هفتم هجری است.

او اضافه کرد: طرح جامع جستجوهای دیرینه شناسی در محوطه پاسارگاد با هدف مطالعه ی فراگیر آثار باستانی از دوران قبل از تاریخ تا سده های هفتم و هشتم هجری به مدت پنج سال پیش بینی شده است.

موسوی با اشاره به این نکته که بنای معروف به زندان سلیمان (یا آرامگاه کمبوجیه) شامل بقایای دیواری به بلندی ۱۴ متر است که در شمال محدوده کاخ ها قرار دارد، اضافه کرد: این دیوار در اصل باقی مانده یک برج سنگی چهار ضلعی مسقف بوده که بر اثر استفاده از سنگ های آن در ساخت وسازهای متاخر به این شکل در آمده است.

او با مقایسه این برج سنگی با بنای “کعبه زرتشت” در نقش رستم اظهار داشت: هردو این ساختمان ها بسیار شبیه به هم بوده و شاید کاربرد یکسانی هم داشته اند هرچند که هنوز کاربرد دقیق آنها نامعلوم است.

به گفته ی وی، جستجوهای فصل سوم در محدوده ی برج سنگی “ویران” در ادامه جستجوهای سال های قبل و به منظور روشن کردن نقشه و جزئیات معماری بنا آغاز شد.

او با اشاره به نتایج مهم جستجوهای فصل گذشته مانند آثار معماری متفاوتی با بناهای شناخته شده ی دوره هخامنشی اظهار داشت: در این فصل با گسترش محدوده ی کاوش در بخش جنوبی محوطه و هم تولید گمانه در بخش شمالی آن امیدواریم تا ارتباط محوطه با برج سنگی از جانب شمال مشخص شود و راه ورود به ساختمان مکشوفه از جنوب پیدا شود.

موسوی از دیگر مکان های کاوش شده در فصل گذشته را محوطه ی موسوم به محدوده ی “مقدس” دانست که کندوکاو در آن منجر به کشف کم نظیر آتشدان خشتی به طول تقریبی ۱۴۰ سانتیمتر و آثار آخرین مراسم آئینی شامل صدها قطعه استخوان حیوانی (اغلب بز و گوسفند) شد که در آتش حرارت دیده و سوخته بودند.

او با بیان این نکته که کاوش در اطراف محل کشف آتشدان به قصد روشن تر شدن پلان آن در این فصل هم ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: به منظور مرمت و خواناسازی آثار معماری روی تُل تخت، کاوش هایی برای ردیابی و شناسایی یافته های جستجوهای پیشین در جریان است که برای حفاظت، مرمت و نهایتا نمایش بقایای ادوار مختلف استقرار روی تل تخت در پاسارگاد مهم می باشد.

او از اهداف برنامه ی جامع جستجوهای دیرینه شناسی پاسارگاد به مطالعه ی استقرارهای قبل از عصر هخامنشی اشاره نمود و اظهار داشت: به همین منظور کارگاهی در تُل خاری، یکی از تپه های قبل از تاریخی محوطه بوجود آمد.

به گفته وی، تل خاری مجموعه ای از تپه های کم ارتفاع و پراکنده در شمال محوطه ی پاسارگاد است که بخش بزرگی از آن در اثر فعالیت های کشاورزی سال های اخیر از بین رفته است.

او با اشاره به شناسایی آثاری از استقرار دوران “باکون”، “لپویی” و “هخامنشی” در کاوش در تُل خاری تا کنون اظهار داشت: از اهداف کاوش در تل خاری شناسایی لایه ها و تسلسل فرهنگی دشت پاسارگاد در هزاره های چهارم تا اول قبل از میلاد است.