سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در جلسه علنی امروز؛ طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصویب گردید

در جلسه علنی امروز؛ طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصویب گردید

تور مسافرتی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تصویب کردند.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار قرار گرفت و بعد از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، ماده واحده این طرح به تصویب رسید.
در صورت تأئید نهایی این طرح و بر مبنای ماده واحده آن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به باعث قوانین و مقررات دارد، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تغییر عنوان، از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد».
بر اساس تبصره یک این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مورد اشاره در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد؛ همینطور بر مبنای تبصره ۲، شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳ این طرح هم تاکید می کند که هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه مبحث این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع می باشد.
ماده واحده این طرح که کلیات آن در جلسات قبلی مجلس به تصویب رسیده بود، با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان موافق این طرح، تشکیل وزارت میراث فرهنگی را سبب چابک تر شدن این سازمان و پاسخگو شدن آن نسبت به مجلس می دانستند و مخالفان هم تشکیل وزارتخانه جدید را مسئله غیراولویت دار و هم مغایر اهداف برنامه های پنجم و ششم توسعه در خصوص کاهش حجم دولت و تعداد وزارتخانه ها عنوان کردند.