سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معرفی آثار دارای مهر اصالت یونسکو در مهر ماه

معرفی آثار دارای مهر اصالت یونسکو در مهر ماه

تور مسافرتی: رئیس گروه توسعه صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: آثاری که مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده اند مهر ماه امسال با حضور رئیس منطقه اسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی معرفی می گردند.
مرضیه ترکمانیان رئیس گروه توسعه صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز ۱۳ تا ۱۶ مرداد ماه در هتل لاله تهران مراسم داوری آثار منتخب برای دریافت مهر اصالت یونسکو برگزار گردید و داوران بین المللی که دو نفر آنها ایرانی بودند به همراه سه نفر دیگر به بررسی آثار پرداختند و از آثار برگزیده طی مراسمی با حضور غدا هیجاوی، رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در مهر ماه رونمایی می گردد. اکنون هم داوران برای بازدید از کارگاههای صنایع دستی به شهر زنجان رفته اند. وی افزود: آثار شرکت کننده در این دوره از مراسم داوری از چهار کشور عمان، عربستان، ایران و کویت بود این درحالی است که ۱۲ کشور عضو شورای جهانی صنایع دستی در منطقه آسیا شرکت کرده بودند ولی آثار چهار کشور به این مرحله راه پیدا کرد. بعضی از کشورها تنها دو نمونه آثار داشتند اما آثار ایرانی از همه شاخه ها نماینده ای داشت به خصوص زیراندازها، منسوجات و هنرمندانی که شرکت کرده بودند همگی از شناخته شده های این رشته های صنایع دستی بودند. ترکمانیان بیان کرد: آثار صنایع دستی ایران به لحاظ تعداد، تنوع و کیفیت در سطح بالایی برخوردار بود و صنایع دستی کشورهای دیگر در برابر ایران قابل قیاس نبود. این مورد می طلبد که چنین گنجینه های بشری در دنیا بیشتر معرفی شود. وی ادامه داد: ۶۵ اثر از ایران به این مرحله رسیدند که از لحاظ تعداد نسبت به کشورهای دیگر آثار بیشتری از ایران در مراسم حضور داشت این تعداد آثار از بین ۱۵۰ اثر دارای نشان ملی که در چهارمین دوره داوری شرکت کرده بودند، انتخاب شدند. وی با اشاره به اینکه دوره بعدی مراسم داوری آثار برای دریافت مهر اصالت یونسکو دو سال دیگر است و میزبانی ایران در این سال هم هنوز مشخص نمی باشد اظهار داشت: از سال ۲۰۰۷ که ایران در این برنامه حضور داشته تا کنون نتایج خوبی به دست آورده ایم چه به لحاظ آثار شرکت کننده و چه به لحاظ کیفیت آنها. ازاین رو اگر تا کنون با شک و تردید می گفتیم که صنایع دستی ایران در آسیا سرآمد است اکنون با قاطعیت از آن سخن خواهیم گفت.