سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
منطقه باستانی ریوی جزو سایت های باستانی خاص

منطقه باستانی ریوی جزو سایت های باستانی خاص

تور مسافرتی: سرپرست هیئت کاوش آلمانی در منطقه باستانی ریوی اظهار داشت: منطقه باستانی ریوی جزو سایت های باستانی خاص است.
«جودی توماسکی» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به وجود منطقه باستانی ریوی در شهرستان مانه و سملقان اظهار نمود: منطقه باستانی مذکور، سایت خاصی است، چون می توان استقرار روستانشینی از عصر مفرغ و آهن را تا استقرار شهرنشینی هخامنشینی در این مکان جستجو کرد.
وی با بیان این که مرکز دیرینه شناسی آلمان در ۶ فصل با همکاری کشور ایران در این منطقه فعالیت دیرینه شناسی را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: هنوز فعالیت های مشارکتی تا ۱۰ سال آینده هم در این منطقه ادامه خواهد داشت و طی این مدت می توان به دست یافته های زیادی در مورد مبحث مذکور دست یافت.
توماسکی اظهار داشت: تابحال هفت گور در این منطقه باستانی پیدا شد که این گورها مربوط به سه هزار و ۵۰۰ تا چهار سال قبل بوده اند که همراه افراد تدفین شده در این گورها ظرف های سفالی بوده که در آن زمان مواد غذایی هم در آن قرار داده بودند و بررسی ها بر روی آن به منظور درک بیشتر از شیوه های مختلف زندگی، فرهنگی و… در حال انجام می باشد.
به قول وی، علاوه بر آن ۲۰ تا ۳۰ ظرف سفالی هم تابحال کشف شده است.
سرپرست هیئت کاوش آلمانی در منطقه باستانی ریوی با بیان این که در گذشته فعالیت های دیرینه شناسی را در کشورهایی چون آذربایجان و ترکیه هم انجام داده ام، اظهار داشت: در ایران بر روی تپه باستانی ریوی در حال فعالیت هستم و قرار بر این است تا فعالیتی را در تبریز هم داشته باشم.