سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی منحل شد

معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی منحل شد

به گزارش تور مسافرتی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی بعد از بازنشسته شدن معاونش منحل و زیرمجموعه های آن به معاونت های دیگر سازمان منتقل شدند.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، بعد از آنکه اعلام گردید که سازمانهای زیرمجموعه ریاست جمهوری می بایست کوچکتر شده و از معاونت های خود کم کنند، سازمان میراث فرهنگی هم تصمیم گرفت تا معاونت گردشگری و سرمایه گذاری را تلفیق کند اما این اتفاق بعد از چند ماه به حالت اول برگشت برخی بر این باور بودند که سرمایه گذاری و گردشگری هر کدام کار خودشان را دارند و نمی تواند وظایف این دو را به یک نفر سپرده و تلفیق کرد.
در این حین حسین تاجیک معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سازمان میراث فرهنگی رفت و قرار شد تا مدیریت های این معاونت به بخش های دیگر منتقل شود از این رو امور مجلس به معاونت توسعه و مدیریت و امور حقوقی به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی سپرده شد.
در این باره محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از بازنشسته شدن آقای تاجیک و رفتن او از معاونت امور مجلس و حقوقی، وظایف زیرمجموعه های این معاونت هم از حدود سه ماه پیش به بخش های دیگر انتقال داده شدند.
وی اظهار داشت: این تصمیمی بود که در گذشته گرفته شد تا ساختار سازمان میراث فرهنگی از اساس اصلاح گردد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا زیرمجموعه های معاونت امور مجلس واگذار شود رفتن و بازنشسته شدن معاون آن بود. البته این تغییرات نهایی نیست. بلکه باید این ساختار تغییر کند و اصلاح گردد و بعد از آن تصمیم گیری نهایی به اجرا در آید. در هر حال باید از ظرفیت بخش حقوقی و مجلس بتوانیم استفاده نماییم. چون وجود آنها یک لزوم است.
خیاطیان درباره حوزه روابط عمومی سازمان هم که گفته شده بود قرار بوده به معاونت توسعه انتقال داده شود هم اظهار داشت: حوزه روابط عمومی در همه سازمانها زیر مجموعه ریاست است و در سازمان میراث فرهنگی هم به همین روال ادامه می دهد.