سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
برگزاری دو کنفرانس گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۹

برگزاری دو کنفرانس گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۹

تور مسافرتی: رئیس انجمن گردشگری سلامت بیان کرد: پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در سال ۲۰۱۹ برگزار می گردند.
محمد جهانگیری رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت به خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی پس از چهار سال وقفه، در کنفرانس اتاق های اسلامی مصوب شد که ایران سال ۲۰۱۹ میزبان برگزاری آن شود. رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت اضافه کرد: چهار دوره قبل در شهر مشهد با محوریت اتاق اسلام و سرمایه گذاری بیمارستان رضوی برگزار گردید و در این راستا انجمن باز اقدامات لازم را انجام داده بود. مقرر است تا دوباره به همین منوال پنجمین دوره باز در ایران با محوریت اتاق بازرگانی برگزار گردد. وی با اشاره به اینکه کشورهای دیگر متقاضی میزبانی این کنفرانس بوده اند اظهار داشت: آخرین باری که این کنفرانس برگزار گردید سال ۹۲ بود. جهانگیری بیان کرد: دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو باز از ۱۸ تا ۲۰ خرداد سال ۹۸ در شهر اردبیل برگزار می گردد. این برنامه باز در نشست اتاق های عضو اکو که در کشور ازبکستان برگزار شده بود، مصوب شد. آغازین دوره این کنفرانس در شهر رامسر برگزار شده بود قرار بود یک دفعه در پاکستان اجرا شود که عملیاتی نشد.