سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
پایتخت گردشگری هوشمند اروپا

پایتخت گردشگری هوشمند اروپا

به گزارش تور مسافرتی لیون در فرانسه، نخستین پایتخت گردشگری هوشمند اروپا می باشد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس، آغازین رقابت برای انتخاب پایتخت گردشگری هوشمند اروپا در سال ۲۰۱۸ برگزار گردید. اهمیت قائل شدن برای محیط زیست، رفاه ساکنان محلی و رعایت توسعه پایدار همچون شاخص ها برای منتخب شدن شهرها است.
طی سال های اخیر، گردشگری در اروپا به خوبی توسعه یافته است و طبق گزارش کمسیون اروپا، این حوزه یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی(حدود ۱۰ درصد) است.
با عنایت به موقعیت مناسب گردشگری اروپا، این منطقه باید آخرین تحولات در این زمینه را به منظور حفظ موقعیت خود در نظر داشته باشد و برمبنای آنها برنامه ریزی های خودرا انجام دهد.
پس از رقابت شدید که میان ۳۸ شهر با جمعیتی بیشتر از ۱۰ هزار نفر برگزار شد، شهر لیون و در رده بعد هلسینکی در فنلاند بعنوان شهرهای برگزیده انتخاب شدند. در این شهرها عملکرد بهتری در امور مربوط به دیجیتال سازی، میراث فرهنگی و خلاقیت مشاهده شد.
از همه مهمتر، توانایی این شهرها برای نشان دادن بهترین نمونه های مقصد گردشگری به منظور توسعه گردشگری پایدار و هوشمند بود. جوایز در هفت نوامبر ۲۰۱۸ در بروکسل به نفرات برتر اهدا شد.