سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ایران کدام آثار تاریخی اش را به چین داد

ایران کدام آثار تاریخی اش را به چین داد

تور مسافرتی: ۲۲ کشور آسیایی هر کدام حدود ۱۵ اثر تاریخی حاصل از یافته های دیرینه شناسی خودرا از حدود دو ماه قبل، در نمایشگاه «شکوه تمدن های آسیا» در موزه ملی چین، به نمایشگاه گذاشتند تا معرف تصویری قابل توجه از فرهنگ و تمدن سرزمین مادری شان باشد و از طرف دیگر نمایش سابقه ارتباط با کشور چین را خصوصاً در امتداد جاده ابریشم نشان دهند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، موزه ملی ایران نیز ۲۲ اردیبهشت، مجموعه منتخبی از آثار موزه ای اش یعنی ۱۵ قلم شیء مربوط به دوره های هخامنشی تا صفوی از محوطه های مختلف تاریخی کشور را برای نمایش در نمایشگاه «شکوه تمدن های آسیایی» به موزه ملی چین در پکن فرستاد، تا از ۲۳ اردیبهشت به مدت ۳ ماه تا ۲۰ مرداد در کنار ۴۵۰ اثر از دیگر کشورهای آسیایی در این موزه ی ملی به نمایش درآید.
در ادامه ۱۵ اثر منتخب تاریخی بعنوان معرف فرهنگِ کشور معرفی می گردند، توضیحات انتشار یافته زیر هر کدام از این تصاویر، توضیحات قرار گرفته در کنار آثار ایرانی در نمایشگاه «شکوه تمدن های آسیایی» است که توسط حسین عزیزی – مسئول بخش قبل از تاریخ موزه ملی ایران – ترجمه شده است.

*سنگ بنای یادبود به خط عیلامی، داریوش بزرگ، دوره هخامنشی، کاخ آپادانا، شوش (۵۲۰ قبل از میلاد)
سنگ بنای یادبود به خط عیلامی

منبع: