سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کاخ اختصاصی مجموعه نیاوران ۱۶ تیر تعطیل می باشد

کاخ اختصاصی مجموعه نیاوران ۱۶ تیر تعطیل می باشد

تور مسافرتی: کاخ نیاوران در ادامه اجرای پروژه شناسایی فون حشرات و مبارزه با آفات موزه ای در روز یکشنبه ۱۶ تیرماه تعطیل می باشد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، پروژه شناسایی فون حشرات و مبارزه با آفات با طرح و نظارت واحد حفاظت و مرمت این مجموعه طبق زمانبندی مشخص در موزه ها، مخازن و بخش های اداری مجموعه نیاوران در حال انجام می باشد و در ادامه این پروژه کاخ اختصاصی نیاوران روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه تعطیل می باشد و پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود. در این پروژه که به صورت دوره ای در مجموعه نیاوران انجام می شود علاوه بر شناسایی فون حشرات مشترک بین باغ، معماری و آثار موزه ای و جداسازی آن دسته از حشرات که دارای سیکل زندگی تخریبی بر روی آثار هستند، نسبت به دفع آفات به شیوه غیرتخریبی اقدام می شود. همین طور به موازات اجرای پروژه، موارد لازم برای حفاظت پیشگیرانه به همراه ارائه دستورالعمل به موزه ها پیش بینی و اجرا می شود.

منبع: