سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد تدوین دستورالعمل ضوابط ایجاد و واگذاری اردوگاه های گردشگری

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد تدوین دستورالعمل ضوابط ایجاد و واگذاری اردوگاه های گردشگری

به گزارش تور مسافرتی معاون سرمایه گذاری، حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: پیش نویس نخستین دستور العمل ضوابط ایجاد، اصلاح، سامان دهی و واگذاری اردوگاه های گردشگری تدوین و در مرحله نهایی تصویب و ابلاغ گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، حسین اربابی تدوین ضوابط اردوگاه های گردشگری را یکی از مهم ترین اقدامات معاونت سرمایه گذاری برشمرد و با بیان این خبر خاطرنشان کرد: در جهت سامان دهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه فرآیند صدور مجوزها و فراهم کردن سازوکار قانونی درجهت نظارت های مستمر و با رویکرد ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری ارزان قیمت، همینطور به منظور بهره مندی از ظرفیت های سرمایه گذاری این بخش در صنعت توریسم و پیرو برگزاری چندین جلسه کارشناسی با حضور معاونان سرمایه گذاری ادارات کل میراث فرهنگی بعضی از استان ها، پیش نویس این مورد تدوین و در مرحله نهایی قرار گرفت. او اضافه کرد: امیدواریم با تدوین ضوابط هر یک از مصادیق تأسیسات گردشگری، گامی جدی درجهت توسعه گردشگری برداشته شود.