سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در برنامه های مونسان به مجلس اعلام شد؛ آیین های زیارت رضوی با مشارکت افغانستان ثبت جهانی می شود

در برنامه های مونسان به مجلس اعلام شد؛ آیین های زیارت رضوی با مشارکت افغانستان ثبت جهانی می شود

تور مسافرتی: ثبت جهانی آیین های زیارت رضوی با مشارکت افغانستان و برنامه ثبت جهانی پیاده روی اربعین یکی از برنامه های اعلام شده وزیر میراث فرهنگی بود که به مجلس اعلام گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، در این برنامه که نسخه ای از آن به همه نمایندگانی که در جلسه بررسی رای اعتماد به علی اصغر مونسان داده شده بود، آمده است که اربعین به صورت مشترک با کشور عراق و سوریه و آیین های زیارت رضوی به صورت مشترک با افغانستان ثبت خواهد شد و این پرونده ها در دست انجام است تا بعنوان پرونده های میراث ناملموس در فهست یونسکو قرار گیرند. همین طور ثبت پرونده کریدور راه آهن ایران با گستره ۸ استان پیگیری می شود و ثبت جهانی منظر تاریخی فرهنگی اورامان نیز با گستره دو استان انجام خواهد گرفت. پرونده کاروانسراهای ایرانی نیز با گستره ۱۵ استان و پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی با گستره ۱۰ استان نیز در دست تهیه است. این پرونده ها از طرف وزارت میراث فرهنگی برای ثبت در لیست پیشنهادی یونسکو ارسال خواهد شد تا در نوبت ثبت جهانی قرار گیرد. برنامه ریزی برای برگزاری جشن ملی افتتاح هشتصدمین موزه در کشور تا اختتام دولت دوازدهم نیز در دستور کار این وزارت قرار گرفته است. اینها قسمتی از برنامه های اعلامی از طرف وزیر میراث فرهنگی بوده است.

منبع: