سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
آمار سفر از نگاه UNWTO

آمار سفر از نگاه UNWTO

تور مسافرتی: سازمان جهانی جهانگردی UNWTO آمار مربوط به گردشگران ورودی بین المللی و پرخرج ترین گردشگر ها و درآمدهای حاصل از سفر گردشگر ها را در سال ۲۰۱۸ بیان کرده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، طبق این آمار چینی ها پرخرج ترین گردشگران دنیا هستند. بعد از آنها با اختلاف زیاد آمریکایی ها جزو پرخرج ترین ها قرار دارند. همین طور طبق این آمار وضعیت گردشگران ورودی به قاره آمریکا چندان جالب توجه به نظر نمی رسیده است.

گزارش از محبوبه عزیزی

منبع: