سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ساعاتی پیش در میدان فردوسی واحدهای تولید صنایع دستی سندروم داون و بافت پارچه پلمپ شد

ساعاتی پیش در میدان فردوسی واحدهای تولید صنایع دستی سندروم داون و بافت پارچه پلمپ شد

تور مسافرتی: واحد تولید صنایع دستی هنرمندان کانون سندروم داون و بافت پارچه سنتی در میدان فردوسی پلمپ شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، سرای هنر مجتمع فردوسی تیر ماه به منظور نمایش، تولید و فروش صنایع دستی و ایجاد کارگاه توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی وقت و معاون صنایع دستی کشور افتتاح شده بود، تا کنون نیز میزبان تعدادی از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی بوده است که در همین مکان صنایع دستی خودرا تولید کرده و به دست فروشنده می رساندند. اما هنوز مجوزی برای فعالیت آنها از طرف هیچ اتحادیه و یا معاونت صنایع دستی به آنها داده نشده بود تا اینکه ساعاتی پیش اداره اماکن مبادرت به پلمپ دو واحد همچون واحد مربوط به تولید پارچه و دیگری متعلق به هنرمندان کانون سندروم داون کرد. این پلمپ بنا به درخواست اتحادیه ای صنفی به نام صنایع دستی و اشیای عتیقه انجام گرفته است که در نامه اخطار آن اتحادیه به یکی از این واحدها نوشته شده « بدون داشتن پروانه در رشته های شغلی این اتحادیه فعالیت شده است بدین جهت در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفقی ضمن ابلاغ مراتب با مراجعه به اتحادیه به منظور کسب پروانه اقدام گردد در غیر این صورت بعد از انقضای مهلت نسبت به تعطیل و پلمپ آن واحد بوسیله معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران اقدام خواهد شد.»
بعد از این اقدام نماینده ای از اتحادیه مذکور و معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با مدیریت سرای هنر اجرا شد. در واقع نظر اتحادیه بر این است که این واحدها دارای ویترین بوده و واحد فروش صنایع دستی هستند ولی معاونت صنایع دستی بر این باور است که این هنرمندان تولید کننده هستند. بنا بر این اینجا را در زمانی که دو واحد مشغول فعالیت بودند، پلمپ کردند. در این زمینه، محمد انشایی معاون صنایع دستی استان تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعضی از کسبه در آنجا مستقر شده بودند ولی مراحل صدور مجوز تولید صنایع دستی برای آنها طول کشیده بود و هنوز به صورت فیزیکی این مجوز را در اختیار نداشتند بنا بر این اتحادیه صنفی صنایع دستی و اشیای عتیقه تصور کرده که اینها از اساس مجوز فعالیت ندارند بنا بر این به چند کارگاه اخطار داده و دستور پلمپ آنها را گرفته بود. ولی ما گفتیم که این روند در دست اقدام است و مشکلی نیست. وی درباره علت تاخیر در صدور مجوزها از تیر ماه تا کنون نیز اظهار داشت: مدتی نرم افزار صدور مجوزهای ما گرفتار مشکل شده بود بنا بر این به تاخیر افتاد. انشایی قول داده در یکی دو روز آینده این مشکل حل خواهد شد و فردا نیز فک پلمپ خواهند شد.

منبع: